Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Cassandra Oil: Cassandra Oil genomför riktad emission och kallar till extra bolagsstämma

I samband med övertecknad företrädesemission har styrelsen med stöd av
tidigare bemyndigande, beslutat om en riktad emission med
teckningskurs 1,50 kr per aktie för att ersätta garanti- och
emissionskostnader samt kvitta investeringskapital mot aktier i den
företrädesemission som genomförts.

Sammanlagt tilldelades 5.403.888 aktier till externa parter
(Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, City Capital
Partners AB, Reaktion Value Labs AB, Afram Alode och Andreas Bonnier)
för att täcka garanti- och emissionskostnader samt lösa delar av
tidigare erhållna brygglån. Kursen är bestämd till samma kurs som
tidigare företrädesemissionen genomfördes på, dvs 1,50 kr per aktie.
Vid registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i Cassandra Oil AB därav uppgå till 54.329.793 st, med
ett totalt aktiekapital om 54.329.793 kr. Detta innebär en
utspädningseffekt för den riktade emissionen på 9,95 procent
(beräknat som antalet nya aktier till följd av den riktade emissionen
dividerat med totala antalet aktier i bolaget efter riktad emission).

Styrelsen har vidare beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 12
augusti 2016 kl 10.00 hos DLA Piper på Kungsgatan 9 i Stockholm med
förslag till beslut om en riktad nyemission till styrelseledamoten
och VD:n Anders Olsson om 12.490.000 kr genom kvittning för tidigare
utlånat kapital i form av succesivt insatta medel och upparbetade
skuld. Lånen har avsett att täcka bolagets likviditet och har löpande
rapporterats i bolagets kvartalsrapporter. Den föreslagna emission
omfattar 8.326.667 st aktier till en teckningskurs om 1,50 kr per
aktie som bestämdes i enlighet med kursen för ovannämnda
företrädesemission. Om beslutet bifalles kommer antalet aktier efter
registrering av den riktade emissionen uppgå till 62.656.460 aktier
med ett totalt aktiekapital om 62.656.460 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-genomfor-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/218/2049832/542878.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.