Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-30

Cassandra Oil: Cassandra Oil; Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i Cassandra Oil AB (publ) den 30 juni 2014 fattades
följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget
och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin
(ordförande), Björn Hedberg, Eric Hasselqvist och Johan Thorell.
Magnus Nordin hade avböjt omval.

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 450 TSEK, varav
ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera.

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Klas Brand som
huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Arvode till revisorerna
utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av
kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
får inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kommunike-fran-...
http://mb.cision.com/Main/218/9610480/262526.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.