Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

Cassandra Oil: Cassandra Oil; uppdatering om nyemission och rapportering

Nyemissionen
Teckningstiden för Cassandra Oils företrädesemission om 22,15 MSEK
inleds i morgon den 28 maj och pågår till och med den 13 juni.
Nyemissionen tecknas i form av units. Varje unit består av en aktie
och två teckningsoptioner. I tidigare kommunikation har
teckningsoptionerna betecknats TO1 respektive TO2. Av tekniska skäl
har dessa beteckningar ändrats till TO3 (slutdag 5 juni 2016;
teckningskurs 40 SEK) respektive TO4 (slutdag 5 juni 2018;
teckningskurs 70 SEK). Teckningskursen för en unit är 28 SEK.

Som tidigare meddelats är nyemissionen fullt garanterad.
Garantiersättning till garantikonsortiet utgår i form av 1 582 306
teckningsoptioner av serie TO3 samt kontant ersättning om 3,5 procent
av garanterat belopp. Emissionen av teckningsoptioner förutsätter
bolagsstämmobeslut. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas
till den 13 juni 2014.

Senareläggning av grundaren Anders Olssons royalty
Cassandra Oils grundare Anders Olsson har enligt avtal med Cassandra
Oil rätt till royalty för varje driftsatt processanläggning. I syfte
att stärka Cassandra Oils likviditet har parterna överenskommit att
ingen royalty ska utgå för de första tio processanläggningarna.
Royalty utgår därefter från och med den elfte driftsatta
processanläggningen. Royaltyn för varje processanläggning utbetalas
under en femårsperiod från driftsättandet.

Delårsrapport första kvartalet 2014
Cassandra Oils delårsrapport för det första kvartalet kommer att
offentliggöras den 30 maj mot tidigare annonserat datum 28 maj.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--uppdatering-om-...
http://mb.cision.com/Main/218/9591996/249610.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.