Du är här

2017-09-01

Cassandra Oil: VD-brev i samband med investeringsmemorandum

Att driva ett företag med en ny teknik som både fungerar och möter ett
marknadsbehov borde vara enkelt. Men problemet ligger i att
kommersialisera tekniken på ett sätt som skapar maximalt värde för
aktieägarna och våra samarbetspartners. Förra hösten avbröt vi ett
planerat samarbete med ett väletablerat svenskt företag eftersom det
hade inneburit att vi skulle ha givit upp vår hemmamarknad för
billigt. Våra aktieägare hade finansierat en utveckling som gynnade
den ena parten ensidigt.

Det som stärker oss att envist arbeta vidare är att vi är det enda
bolaget med en fungerande teknik, samtidigt som omvärldsproblemen med
bildäcksberg och plast tilltar. Plastavfall är ett globalt problem
som behöver hanteras av alla väldens länder. Beräkningar visar att om
utvecklingen inte stoppas kommer det att finnas mer plast än fisk i
haven 2050. Vi på Cassandra kan erbjuda en lösning för att hantera
detta. När efterfrågan sätter fart kommer det att gynna alla som har
stöttat oss.

För att expandera vänder vi oss nu mot entreprenörer. Vi har sedan i
våras en överenskommelse med vår danska partner om att starta
produktion i Danmark. Den färdiga reaktorn som förstördes i branden,
skulle ha levererats i augusti för att tas i bruk under hösten. Även
den delvis färdiga reaktor som förstördes av branden skulle ha
levererats till vårt danska projekt under första kvartalet 2018. På
grund av branden har vi gått miste om både försäljningsvinster och
avsevärda drifts intäkter från det projektet. Vi samarbetar med vår
partner för att snarast kunna få nya reaktorer på plats och med
enbart intäkterna från det danska projektet når vi tillfredställande
lönsamhet. Vi förutsätter att dessa tillfälliga förluster kommer att
ersättas i sin helhet av vår försäkringspartner. Med en mycket hög
lönsamhet i det danska projektet är det viktigt att snarast möjligt
finansiera byggandet av nya reaktorer. Vår partner är i
slutförhandlingar för att förvärva en lokal i Fredriksverk för
processanläggningarna, produktion kan således starta så snart vi kan
bygga nya reaktorer.

Branden och fördröjning av försäkringsersättning har förskjutit start
av produktion till avsevärd finansiell skada för vårt bolag. Bolaget
jurister bedömer att även detta kommer täckas av våra försäkringar.

Nya reaktorer kommer att byggas med den erfarenhet vi samlat under
åren av utveckling. Förnärvarande jobbar vår utvecklings avdelning
intensivt med att färdigställa konstruktions och upphandlingsunderlag
för dessa. Dessutom går de igenom produktionsprocessen med oljebolag
som vi har informationsutbyte med.

Jag vänder mig nu till dig som är aktieägare, kanske främst till dem
som bibehållit övertygelsen om att Cassandra kommer kunna göra en
viktig insats för det cirkulära samhället i framtiden. Vi står nu
under står inför ett nytt spännande kapitel i vårt bolags utveckling.
T.ex. den 24de augusti gick allmänhetens konsultationsperiod ut för
de olika tillstånden i Spanien, utan invändningar.

Emissionen är helt garanterad vilket innebär att om du inte tecknar
din andel kommer dina öronmärkta aktier att tillfalla en annan
investerare. Jag tror vi står inför en positiv utveckling och jag
vill att du ska vara med när det händer. Tänk noga igenom din
investering men jag tror du kommer att uppskatta din ägarandel under
kommande år. Vi på Cassandra är tacksamma för att du vill vara med på
vår resa och vi kommer att göra allt vi kan för att förvalta det
förtroende du som aktieägare ger oss.

För mer information, vänligen ta del av memorandumet via länken nedan.

http://cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/emissioner/

Anders Olsson, VD

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades|
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 |
|september 2017, kl 16.30 CET. |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/vd-brev-i-samband-med-invester...
http://mb.cision.com/Main/218/2338126/717073.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.