Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-24

Castellum: Castellum investerar för 377 Mkr och säljer för 109 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia
Fastighets AB förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lagerfastighet
om ca 5 000 kvm i Mölnlycke Företagspark utanför Göteborg. Eklandia
äger sedan tidigare fastigheter i området och investeringen gör att
närvaron stärks ytterligare. Investeringen uppgick till 85 Mkr efter
avdrag för bedömd uppskjuten skatt om totalt 1 Mkr. Tillträde har
skett.

I centrala Lund har Fastighets AB Briggen sålt en butik- och
bostadsfastighet om 4 880 kvm. Försäljningen uppgick till 109 Mkr
netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om
totalt 7 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Frånträde sker
den 1 oktober 2014. Vidare har Briggen påbörjat en ombyggnation av en
fullt uthyrd kontorslokal i Lund av 1 820 kvm. Investeringen beräknas
uppgå till 24 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2015.

I Kopparlunden, Västerås, har Aspholmen Fastigheter AB påbörjat en
fullt uthyrd till- och ombyggnation av 6 100 kvm där 2 300 kvm avser
ombyggnad och 3 800 kvm tillbyggnad. Investeringen beräknas uppgå
till 78 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2016.

I Huddinge, söder om Stockholm, har Fastighets AB Brostaden förvärvat
en fullt uthyrd logistikfastighet om 6 790 kvm. Investeringen uppgick
till 70 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader
om totalt 2 Mkr. Tillträde har skett.

I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en fullt uthyrd
till- och ombyggnad om totalt 6 000 kvm, varav 5 000 kvm avser
tillbyggnad och 1 000 kvm avser ombyggnation till moderna och
effektiva lager- och kontorsytor. Investeringen, som beräknas uppgå
till 42 Mkr, genomförs i enlighet med Green Building-standard och
beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2015. Vidare har
Harry Sjögren förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet
om 2 600 kvm i Åbro-Riskulla-området, Mölndal. Investeringen uppgick
till 19 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader
om totalt 1 Mkr. Tillträde har skett.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat en nybyggnation på
A6-området av 2 480 kvm i princip fullt uthyrda kontorslokaler.
Investeringen beräknas uppgå till 60 Mkr och vara färdigställd vid
halvårsskiftet 2015. De nya lokalerna uppförs i enlighet med
miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en
uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs

och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no
SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-investerar-for-377-mkr-o...
http://mb.cision.com/Main/8364/9606243/259807.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.