Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Castellum: Castellum köper Säve flygplats

Castellum har idag, den 21 december 2018, ingått avtal med Serneke om
att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve
flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande
logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer
Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

"Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver
i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg", säger Henrik Saxborn,
koncernchef Castellum AB.

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvm, är ett område som
utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av
Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av
verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för
Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som
tidigare.

"Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse
från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att
avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner", säger
Ola Serneke, VD för Serneke.

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka
innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvm mark.
Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed
fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet
med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

"I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för
e-handeln ökar behovet av logistik. Castellum är och ska fortsatt
vara ledande på den marknaden", säger Henrik Saxborn.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21
december 2018

Förvärvspris: Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat
av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och
bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 miljarder kronor
varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid
kommer erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i
takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en
bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen
beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal
tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 miljard
kronor.

Tillträdesdag: 21 december 2018
Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 6,1 år
Hyresvärde: 51,7 Mkr
Större hyresgäster: Polismyndigheten
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 58 500 kvm uthyrbar
area med en uthyrningsgrad om 79%

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel
och outnyttjade krediter.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 december 2018 kl. 14.30 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031 60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031 60 74
74

www.castellum.se
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och
Helsingfors. Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser
för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB
vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn
kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets
hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate
Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och
byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550 | Tel 031 60 74 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-koper-save-flygplats,c27...
https://mb.cision.com/Main/8364/2705964/967599.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.