Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Castellum: Castellum säljer för 256 Mkr i Östersund och investerar 250 Mkr i Mölndal och Uppsala

Castellum har genomfört en försäljning om 256 Mkr av fyra
kontorsfastigheter i centrala Östersund. Dessutom har två
nybyggnationer påbörjats, dels av en lager- och produktionsanläggning
i Göteborg om 180 Mkr, dels av en handelsfastighet i Uppsala om 70
Mkr.

Försäljningen i Östersund omfattar 18 700 kvm och motsvarar ytmässigt
drygt en tredjedel av Castellums fastighetsinnehav på orten. Köpare
är Intea som är inriktat på långsiktigt ägande av
samhällsfastigheter.

Försäljningspriset uppgick till 256 Mkr, efter avdrag för omkostnader
och bedömd uppskjuten skatt om 13 Mkr, vilket översteg senaste
värdering med 9 Mkr. Frånträde sker den 1 december 2016. Det totala
hyresvärdet uppgår till 21,7 Mkr. De största hyresgästerna är
Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sveriges Domstolar.
Den ekonomiska uthyrningsgraden är 96% och den genomsnittliga
kontraktslängden ca 3,2 år.

De fyra fastigheter som affären omfattar är Lagmannen 6, Onkel Adam 9,
Tingshuset 7 och Åkeriet 10.

"Försäljningarna är i överensstämmelse med vad vi aviserade i samband
med köpet av Norrporten tidigare i år - det vill säga att
försäljningar motsvarande ett nettovärde av minst 4 miljarder kronor
kommer att genomföras", säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef
och betonar samtidigt att han är nöjd med att sälja till en så solid
köpare.

Investeringen i Mölndal, söder om Göteborg, avser nybyggnation av 19
000 kvm och beräknas uppgå till 180 Mkr, varav 38 Mkr avser förvärv
av mark. Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd vid årsskiftet
2017/2018. Ett tioårigt avtal avseende hela byggnaden har tecknats
med Exertis CapTech, en av Sveriges största distributörer inom
IT-området. Hyresvärdet uppgår till 14,4 Mkr per år.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras med målet att nå Miljöbyggnad
silver och uppförs på den sista större exploaterbara marken vid
Söderleden i Mölndal.

I Uppsala uppför Castellum en handelsfastighet om ca 5 150 kvm.
Investeringen beräknas uppgå till 70 Mkr, varav 15 Mkr avser värdet
av egen mark. Färdigställandet beräknas ske hösten 2017. Fastigheten
är belägen i Boländerna, det största området för handel i Uppsala.
Byggnaden kommer att miljöcertifieras med målet att nå Miljöbyggnad
Silver.

Det totala årliga hyresvärdet beräknas uppgå till 5,4 Mkr. Hyresavtal
avseende 76% av hyresvärdet har tecknats, de två största avtalen
avser dels ett femårigt avtal med det franskägda
sporthandelsföretaget Decathlon, dels ett tioårigt avtal med
Möbelhuset Miljöbutiken.

"Vi växer nu genom nyproduktion i både Mölndal och Uppsala vilket är
mycket positivt och helt i linje med vår strategi", säger Henrik
Saxborn.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat,
outnyttjade krediter om ca 4 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas
till investeringarna.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl.
08.00. CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12
61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en
uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem
geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem
geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär
att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och
industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från
EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har
dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-saljer-for-256-mkr-i-ost...
http://mb.cision.com/Main/8364/2125627/591747.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.