Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Castellum: Castellum slutreglerar förvärvet av Säve flygplats -påskyndar utvecklingen av Nordens främsta nav för logis...

Castellum och Serneke har kommit överens om att Castellum i förtid ska
fullfölja sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling för
Säve flygplats, genom att erlägga ett engångsbelopp om 300 Mkr efter
avdrag för uppskjuten skatt om 60 Mkr. Beloppet ska jämföras med den
maximala tilläggsköpeskillingen som bedömdes till 1,3 miljarder
kronor vid förvärvstidpunkten. Detta ger Castellum, förutom full
förfoganderätt över området, möjlighet till väsentliga tidsvinster i
arbetet med att utveckla ett av Nordens största, mest moderna och
innovativa logistiknav.

Överenskommelsen ger Castellum fullt förfogande över ett
utvecklingsområde på 3 miljoner kvm mark nära Nordens största hamn,
industrier, nationella transportleder och staden Göteborg.

"Säve flygplats har stor potential inom logistik, hållbara transporter
och mobilitet. Det kommer att vara ett av våra absolut största och
viktigaste projekt under den kommande tioårsperioden med möjliga
investeringsvolymer om 10 miljarder kronor eller mer. Eftersom det
första årets erfarenheter och insikter överträffat våra förväntningar
vill vi öka takten på markarbete och byggnation, vilket vi nu får
möjlighet till", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör
Castellum AB.

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning
att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett
område för innovation och utveckling med fokus på hållbara
transporter och mobilitet. Det tidigarelagda fullföljandet av
förvärvet ger goda möjligheter till ökad kontroll över planprocessen,
vilket också kommer att kunna öka takten på exploateringen av Säve
flygplats.

Redan under det år som gått sedan förvärvet har Castellum upplevt ett
betydande intresse från befintliga och potentiella kunder, som ser
möjligheter att växa tack vare de synergier som kan uppstå i det
kluster av utvecklingsverksamhet inom framtida teknologi som
Castellum har för avsikt att skapa på Säve flygplats. Idag pågår
exempelvis produktion av testutrustning för att möjliggöra mer
hållbara transporter med befintliga fordon och inom kort inleds den
första svenska produktionen av elflyg.

"Den fulla rådighet vi nu skaffat oss gör att vi kan agera än snabbare
för att realisera möjligheter för våra kunder och andra intressenter.
Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att växa. Här ges vi chansen
att ta det ett steg till, genom att också möjliggöra för kunders
utbyte av varandra och den ytterligare utveckling det kan leda till
för både kunderna och klimatet", säger Henrik Saxborn.

Affären innebär även att Castellum utökar sitt ägande på Säve med 200
000 kvm mark, samt övertar ansvaret för sanering av eventuella
föroreningar.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvade Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21
december 2018.

Förvärvspris: Den initiala köpeskillingen uppgick till minst 1,1
miljarder kronor, varav 750 Mkr erlades som likvid vid tillträdet.
Resterande ca 300 Mkr reserverades vid förvärvstillfället i syfte att
utgå som del av en större tilläggsköpeskilling i takt med
detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre
tidsgräns var år 2030. Vid förvärvstidpunkten bedömdes en maximal
tilläggsköpeskilling uppgå till 1 miljarder kronor utöver de 300 Mkr
som då reserverades.

Uppgörelsen om utbetalning av tilläggsköpeskilling i förtid innebär
att total köpeskilling för hela transaktionen slutligt regleras och
nu uppgår till ca 1,1 miljarder kronor. Serneke har fortsatt rätt att
lämna anbud till Castellum vid kommande byggnation av området.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 23 december 2019 kl. 10:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47
12 61

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och
Helsingfors.

Castellum är som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen
som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019
tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat
Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som
etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå
guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public
Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq
Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök
www.castellum.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-slutreglerar-forvarvet-...
https://mb.cision.com/Main/8364/2997587/1166531.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.