Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-04

Castellum: Castellums årsredovisning 2018 offentliggjord

Castellums Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner på
Castellums hemsida, Investor Relations, Download Center:
https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/. På
webben finns även Castellums digitala årsredovisning som översiktligt
summerar 2018 samt verktyget Tailor Made Report där läsaren själv
skräddarsyr sitt innehåll.

Tryckt version av årsredovisning finns tillgänglig i slutet av
februari 2019. Engelsk språkversion av Årsredovisning 2018 kommer att
finnas tillgänglig på hemsidan under vecka 8, 2019.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 15.45 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47
12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och
Helsingfors.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket
innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors-
och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets
hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate
Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och
byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org. Nr. 556475-5550 | Tel 031-60 74 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellums-arsredovisning-2018-off...
https://mb.cision.com/Main/8364/2731660/985551.pdf

Författare Cision