Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Castellum: Castellums delårsrapport januari-mars 2014: 8% tillväxt i förvaltningsresultatet

· Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2014 uppgick till 820
Mkr (814 Mkr föregående år).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 323 Mkr (300), motsvarande
1,97 kronor (1.83) per aktie, en förbättring med 8%.

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 Mkr (32) och på
derivat till -170 Mkr (166).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 171 Mkr (403),
motsvarande 1,04 kronor (2,46) per aktie.

· Nettoinvesteringarna uppgick till 864 Mkr (333) varav 324 Mkr
(407) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 636 Mkr (6) förvärv och 96
Mkr (80) försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden
uppgick till 81 Mkr (84), varav 5 Mkr (4) avsåg uthyrning i samband
med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 55 Mkr
(57), varav konkurser 3 Mkr (4) och 1 Mkr (1) avsåg uppsägningar med
mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för
perioden uppgick därmed till 26 Mkr (27).

"Den positiva trenden har fortsatt för Castellums del med en tillväxt
om 8% i förvaltningsresultatet. Det är särskilt glädjande att alla
delar bidrar - såväl högre hyresintäkter som lägre fastighets- och
finansieringskostnader" säger VD Henrik Saxborn i en kommentar. "Till
det ska läggas en stark nettouthyrning om 26 Mkr, där den största
delen kommer från uthyrning i befintlig portfölj" tillägger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2014

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en
uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no
SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellums-delarsrapport-januari-m...
http://mb.cision.com/Main/8364/9572185/235529.pdf
http://mb.cision.com/Public/8364/9572185/a95abed13dfba9e7.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.