Du är här

2018-07-13

Castellum: Castellums halvårsrapport januari-juni 2018: 14% tillväxt i förvaltningsresultat och nyetablering i Helsingfors

· Intäkterna för perioden januari-juni 2018 uppgick till 2 740 Mkr
(2 563 Mkr motsvarande period föregående år).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 1 420 Mkr (1 248),
motsvarande 5,20 kronor (4,57) per aktie, en ökning med 14%.

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 827 Mkr (1 824) och
på derivat till 25 Mkr (152).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 425 Mkr (2 647),
motsvarande 8,88 kronor (9,69) per aktie.

· Långsiktigt substansvärde uppgick till 157 kr (138) per aktie, en
ökning med 14%.

· Nettoinvesteringarna uppgick till 2 069 Mkr (3 849) varav 1 019
Mkr (3 349) avsåg förvärv, 1 437 Mkr (1 356) ny-, till- och
ombyggnationer och 387 Mkr (856) försäljningar.

· Nettouthyrningen för perioden uppgick till 128 Mkr (199).
"Återigen redovisar Castellum ett starkt halvår med god utveckling på
alla fronter. I jämförelse med utfallet motsvarande period föregående
år redovisas en tillväxt i förvaltningsresultatet med 14%. Det gör
att jag känner mig än säkrare i min tidigare guidning att Castellum
som det står och går har goda möjligheter att för 2018 nå målet om
10% förbättring av förvaltningsresultatet", säger Henrik Saxborn, vd.

"Förändringstakten inom Castellum är hög och sker parallellt inom
många olika områden. Castellum har tagit ännu ett kliv mot att
positionera sig som en nordisk plattform genom bolagets första
förvärv på den finska marknaden. Dessutom har vi ett fokus på
bolagets växande och strategiskt placerade logistikportfölj samt
utveckling av ett innovativt koncept för co-working", avslutar
Saxborn.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl.
08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12
61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och
Helsingfors.

Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket
innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors-
och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets
hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate
Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och
byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550 | Tel 031 60 74 00

www.castellum.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellums-halvarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/8364/2574853/877981.pdf
http://mb.cision.com/Public/8364/2574853/a2e514c605b1edad.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.