Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Castellum: Castellums halvårsrapport januari-juni 2019: Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltnin...

· Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr
(2 740 Mkr motsvarande period föregående år).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420),
motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%.

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och
på derivat till - 297 Mkr (25).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425),
motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.

· Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en
ökning med 16%.

· Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr
(1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och
ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar. Fastighetsvärdet
vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor.

· Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).
"Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var
i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som
stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv
nettouthyrning jämfört med föregående kvartal." säger Henrik Saxborn,
verkställande direktör Castellum AB.

"Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så
har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit
godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3 000 Mkr. Projekt, som
har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed
för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på
några års sikt." säger Saxborn.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2019

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl.
08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47
12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 91,4 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och
Helsingfors.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket
innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors-
och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets
hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate
Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och
byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/castellum/r/castellums-halvarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/8364/2862241/1076699.pdf
https://mb.cision.com/Public/8364/2862241/b3a59f9557a816ee.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.