Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Castellum: Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB:s (publ) extra bolagsstämma den 20 maj 2016 beslöts
att godkänna styrelsens beslut från den 13 april 2016, att genomföra
en nyemission av aktier med företrädesrätt för Castellum AB:s
aktieägare. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer
Castellum AB att tillföras ett belopp om 6 314 miljoner kronor, före
avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs som ett
led i bolagets finansiering av förvärvet av samtliga aktier i
Norrporten AB (publ). För mer information om företrädesemissionen
hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget vilka
offentliggjordes den 13 april 2016 och den 18 maj 2016.

Den extra bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens
förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
varvid betalning för tecknade aktier skall erläggas genom att aktier
i Norrporten AB tillskjuts som apportegendom. Syftet med
bemyndigandet är genomförandet av en apportemission till Andra
AP-fonden och Sjätte AP-fonden som dellikvid för bolagets förvärv av
samtliga aktier i Norrporten AB.

I och med bolagsstämmans ovanstående beslut har samtliga villkor i
bolagets aktieöverlåtelseavtal med Andra AP-fonden och Sjätte
AP-fonden avseende bolagets förvärv av samtliga aktier i Norrporten
AB uppfyllts.

Under förutsättning av att företrädesemissionen tecknas fullt ut och
under antagandet av att bolagets samtliga egna aktier överlåts till
Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden kommer bolagets aktiekapital
genom apportemissionen till Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden att
öka från 127 003 354 kronor till 136 600 583 kronor. Efter förvärvets
fullföljande kommer Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden att vara
ägare till totalt 14 666 195 aktier i bolaget (innefattande de 1 065
612 aktier i bolaget Andra AP-fonden innehar vid dagen för detta
pressmeddelande) respektive 13 600 583 aktier i bolaget motsvarande
cirka 5,37 procent respektive cirka 4,98 procent av samtliga aktier
och röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 maj 2016 kl 11.15.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda
förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs
av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar
yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar
Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor,
per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas
under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark
och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst,
Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta
utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels "Green Star
2015" av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade
i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/extra-bolagsstamma-i-castellum-ab-...
http://mb.cision.com/Main/8364/2013790/518667.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.