Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Castellum: Förvaltningsresultat 382 Mkr väntas 1 kv - INQ/SIX (Ny)

(Uppdaterar enkät med mer brödtext)

1 kv 2016, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2015

Hyresintäkter 844 843 856 835 7 801
Driftöverskott 549 551 564 533 7 518

Förvaltningsresultat 382 383 396 366 7 338
Förvaltningsresultat/aktie 2,33 2,34 2,41 2,23 7 2,06

Källa: Inquiry Financial

(SIX) Fastighetsbolaget Castellum väntas på onsdag redovisa ett
förvaltningsresultat, motsvarande resultat före värdeförändringar och
skatt, på 382 miljoner kronor för det första kvartalet 2016.

Det framgår av konsensus från Inquiry Financial inför rapporten.

Per stamaktie väntas förvaltningsresultatet summera till 2,33
kronor, motsvarande en tillväxt om knappt +13 procent per aktie
jämfört med samma kvartal föregående år. Castellum har som mål att
förvaltningsresultat per aktie ska ha en tillväxt om lägst 10 procent
per år.

Ser man till helårsutfallen för 2016 väntar sig analytikerna att
tillväxten för förvaltningsresultatet stannar på dryga +7,5 procent
både totalt och räknat per stamaktie. Castellum själva guidade i förra
rapporten för en 2016-tillväxt i paritet med 10-procentsmålet.

Längst upp i resultaträkningen väntas hyresintäkter om 844 miljoner
i kvartalet, en tillväxt om +5,4 procent i årstakt. Konsensusbildens
förväntade överskottsgrad (driftsöverskott/hyresintäkter) är implicit
65,1 procent för kvartalet, i så fall en mindre förbättring mot
jämförelsekvartalets 64,7 procent.

Marknadens intresse i det korta perspektivet kretsar annars
mestadels kring AP-fondägda branschkollegan Norrporten. Efter
medieläckor och handelsstopp för Castellum-aktien i början av mars
valde Castellum att bekräfta att man befinner sig i "utvärderingsfas"
för att lägga ett eventuellt bud på Norrportens bestånd. Ännu har
ingen mer information kring den processen kommunicerats från bolagets
sida.

När det gäller kommunicerade affärer som nådde i mål under
kvartalsperioden skedde den största när Castellum i förtid tilläts
köpa ut Heimstadens hälftenägande i Norr-/Linköpingsinriktade CORHEI,
tidigare Ståhls. Castellum fick betala 555 miljoner för aktieposten,
motsvarande en underliggande fastighetsvärdering för hela CORHEI om
knappt 2,1 miljarder.

Castellum har som delmål att årligen nettoinvestera för som lägst 5
procent av fastighetsvärdet. Enligt senaste kvartalsrapporten
motsvarar det ungefär 2,1 miljarder per år, då fastighetsvärdet var
41,8 miljarder per den sista december 2015.

Efter kvartalets utgång meddelade Castellum en ny
organisationsstruktur där man ska rapportera per de fyra regionerna
Väst, Stockholm, Mitt och Öresund. Utav de sex tidigare regionala
dotterbolagen går Eklandia och Harry Sjögren samman i region Väst samt
Corallen och Aspholmen samman i region Mitt. Region Stockholm utgörs
av dotterbolaget Brostaden och region Öresund (som inkluderar Danmark)
av dotterbolaget Briggen.

Åter till förra rapporten bör man även notera att Castellum där för
första gången valde att kvantifiera sitt effektivitetsprogram. Under
startåret 2015 ska programmet ha minskat kostnaderna med 10 miljoner
kronor och under 2016 väntas resultateffekten bli +30 miljoner, både
från redan vidtagna åtgärder samt från ytterligare besparingar och
effektiviseringar.

Långt ned i resultaträkningen är eventuella orealiserade
fastighetsvärde-justeringar som vanligt av intresse. Castellums
genomsnittliga avkastningskrav (yield) sänktes här från 6,8 till 6,5
procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2015, exkluderat mark och
byggrätter.

Av analytikerna som följer Castellum och som har uppgett sin
rekommendation har tre stycken köp på aktien, medan två har behåll och
en sälj.

Rapporten släpps onsdagen den 13 april omkring klockan 13.00.

2016, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2015
Hyresintäkter 3.455 3.499 3.563 3.299 8 3.299
Driftöverskott 2.333 2.340 2.417 2.225 8 2.225
Förvaltningsresultat 1.649 1.656 1.728 1.533 8 1.533
Förvaltningsresultat/aktie 10,06 10,10 10,50 9,35 8 9,35
Utdelning/aktie 5,16 5,15 5,30 5,10 7 4,90

2017, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Hyresintäkter 3.637 3.671 3.822 3.423 8
Driftöverskott 2.470 2.470 2.653 2.309 8
Förvaltningsresultat 1.761 1.715 1.970 1.668 8
Förvaltningsresultat/aktie 10,74 10,45 12,00 10,20 8
Utdelning/aktie 5,38 5,35 5,50 5,30 7

2018, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Hyresintäkter 3.740 3.742 4.027 3.572 7
Driftöverskott 2.534 2.535 2.783 2.396 7
Förvaltningsresultat 1.805 1.756 2.115 1.667 7
Förvaltningsresultat/aktie 11,00 10,70 12,90 10,20 7
Utdelning/aktie 5,55 5,55 5,70 5,40 5

Estimat från Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets,
Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Pareto, SEB Equity
Research, Swedbank Markets ingår i enkäten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och bearbetats av Inquiry
Financial. För ytterligare information se
http://www.ConsensusEstimates.com.

Johan Eklund, Lars Johansson
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.