Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Castellum: Minskad smittspridning på Castellums årsstämma

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Castellum
följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas,
styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring
genomförandet av bolagets årsstämma den 19 mars 2020.

Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning
handlar bland annat om undvikande av större folksamlingar och, om det
inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana
samt undvikande av trängsel och annan interaktion med många
människor. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har
Castellum därför beslutat att förändra arrangemanget runt sin
planerade årsstämma. Åtgärderna vidtas utifrån två utgångspunkter,
dels omsorgen om aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet av
aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter i egenskap av
aktieägare.

Arrangemangen vid Castellums årsstämma den 19 mars 2020, kl. 17.00
kommer att förändras enligt följande:

· Inregistrering sker först från kl. 16:30 och fram till
inregistrering får aktieägare vänligen vänta utomhus. I syfte att
minska smittspridning kan inslussning orsaka ytterligare väntetid

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas
· Bolagets styrelseordförande och vd kommer inte att hålla några
anföranden vid årsstämman. Dessa spelas istället in och görs
tillgängliga på www.castellum.se kl. 09:00 dagen då årsstämman hålls

· Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och
medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas

· Garderobshanteringen kommer att vara stängd och alla närvarande
uppmanas ta med sina ytterkläder in i lokalen

· Valet av lokal, RunAn, Chalmers Kårhus, kvarstår men alla
närvarande placeras väk utspridda i rummet

· Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas
rättigheter inskränks. Aktieägare och ombud ombeds vara extra
uppmärksamma för att undvika smittspridning

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, nyligen har
vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå
från deltagande och kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt via www.castellum.se. Vänligen notera att Castellum inte
har möjlighet att samla in fullmakter och agera ombud.

Castellum följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och
ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade
via www.castellum.se
(https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cas...)
kring eventuella ytterligare åtgärder.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 070-694 74 50
alt. 076-767 74 56

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47
12 61

Kristina Månesköld, chefsjurist Castellum AB, 031-60 74 64 (för
praktiska frågor kring stämman)

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är
invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de
bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum
har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det
innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors-
och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för
bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real
Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/castellum/r/minskad-smittspridning-pa-castell...
https://mb.cision.com/Main/8364/3057523/1209753.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.