Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-13

Castellum: Nya ränterekord och fortsatt sjunkande avkastningskrav i Q1

(SIX) Fastighetsbolaget Castellum ger i dagens rapport bland annat
nedanstående marknadskommentarer:

----------------------------------------------------------------------
* Hyresmarknad

Ny kommentar:

1) Hyresmarknaden har under perioden varit generellt starkare än
motsvarande period föregående år och efterfrågan har varit god både
vad avser nyproduktion och befintliga lokaler.

2) Utbudet av nyproducerade ytor är relativt stabilt i framförallt
Stockholm och Göteborg, men de nya ytorna täcker inte den efterfrågan
som just nu finns.

3) I Malmö är fortfarande kontorsefterfrågan lägre än nyproduktionen,
vilket påverkar framförallt vakansgraden och det befintliga beståndet.

4) Behovet av nyproducerade logistikanläggningar är stort och i
Göteborg planeras för flera logistikfastigheter, "både med och utan
hyresgäster innan byggstart".

Tidigare kommentar (från 4 kv 2015):

1) Hyresmarknaden hade "under året" fortsatt att stärkas, både
beroende på god efterfrågan och låg nyproduktionsvolym. Starkast var
kontorsmarknaderna i centrala lägen där låg nyproduktionsvolym och
vakansgrad skapat förutsättningar för hyreshöjningar.

2) Öresundsregionen hade fortsatt en högre andel nyproducerad
kontorsyta än övriga Sverige, vilket påverkade såväl hyresutveckling
som vakanser.

3) Logistikmarknaden upplevde differentierad efterfrågan som varierade
både beroende på läge och utformning.

----------------------------------------------------------------------
* Fastighetsmarknad (transaktionsmarknaden)

Ny kommentar:

1) Svensk fastighetsmarknad "fortsatte vara attraktiv" och
transaktionsvolymen uppgick under det första kvartalet till 25
miljarder kronor (25).

2) Marknaden präglas fortsatt av hård konkurrens där utbudet inte är i
balans med efterfrågan. Detta gör att fastighetspriserna har fortsatt
att öka och avkastningskraven sänkts.

3) Under perioden har efterfrågan från utländska köpare fortsatt att
öka och andelen motsvarade 29 procent (22). De utländska köparnas
förvärv har varit främst inom segmenten kontor, handel och logistik.

Tidigare kommentar (från 4 kv 2015):

1) Svensk fastighetsmarknad fortsatte vara attraktiv i hela landet och
inom samtliga segment för både inhemska och internationella aktörer.

2) Intresset var "starkt" för såväl kontors- och butiksfastigheter som
för lager- och logistikfastigheter.

3) De utländska köparna stod för 27 procent (17) av förvärvsvolymen.

----------------------------------------------------------------------
* Ränte- och kreditmarknad

Ny kommentar:

1) Tillgången till bank- respektive kapitalmarknadsfinansiering bedöms
som "god" respektive "relativt god". Kreditmarginalerna på
kapitalmarknaden bedöms ha fortsatt öka något under 2016.
Kreditmarginalerna för bankfinansiering bedöms vara relativt stabila
till fortsatt något ökande.

2) Ränteskillnaden mellan kort och lång ränta minskade tidigt under
året drivet av sjunkande långa räntor. Även de längre räntorna är nu
på rekordlåga nivåer.

3) Den för Castellum viktiga 3-månaders Stibor-räntan steg något i
början av 2016 men sjönk därefter snabbt ner till historiskt låga
nivåer efter Riksbankens sänkning i februari och har varit relativt
stabil efter det.

Tidigare kommentar (från 4 kv 2015):

1) Tillgången till både bank- och kapitalmarknadsfinansiering bedömdes
vara god. Kreditmarginalerna på kapitalmarknaden sjönk under början av
2015 men vände sedan "tydligt uppåt" under andra halvåret.
Kreditmarginalerna för bankfinansiering bedömdes även de ha ökat under
hösten, om än i mindre omfattning.

2) Ränteskillnaden mellan kort och lång ränta ökade
under 2015 men långräntorna är fortsatt historiskt låga.

3) Den för Castellum viktiga 3-månaders Stibor-räntan återgick från
årsskiftet snabbt till 2015-sommarens nivå.

----------------------------------------------------------------------

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.