Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Castellum tecknar 20-årigt avtal med Region Örebro län om 8 246 kvm kontorsyta i centrala Örebro

I februari 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Castellum och Region Örebro län om möjligheten att hyra kontorslokaler på Klostergatan 23. Avtalet som nu tecknats avser 8 246 kvm kontorsyta fördelat på tre våningsplan. Region Örebro län kan härmed samla merparten av den administrativa verksamheten inom en och samma lokal.

Region Örebro län har en längre tid haft som mål att lokalisera samtliga sina verksamheter inom ett visst geografiskt kluster i centrala Örebro. Att den administrativa verksamheten nu samlokaliseras till Klostergatan 23 ger större möjlighet för medarbetarna, att till fots eller med cykel, nå varandra tack vare ett kortare avstånd mellan de administrativa lokalerna och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Närheten till kollektivtrafik via Resecentrum knyter även ihop länet och omkringliggande regioner, både för medarbetare och besökare, samt underlättar för miljövänliga transportsätt via buss och tåg.

- Vi är glada att nu kunna gå vidare tillsammans med Castellum för att skapa en modern arbetsplats för våra medarbetare. Det ger goda möjligheter till verksamhetsutveckling när fler av dem som arbetar inom vår administration finns på samma plats, säger Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Totalt innefattar samlokaliseringen cirka 600 medarbetare och de hyresgästanpassningar som kommer att genomföras styrs bland annat av verksamheternas behov, styrande principer och önskat arbetssätt. Regionen planerar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och Castellum har som uppdrag att skapa moderna och ändamålsenliga arbetsplatser till Region Örebro län. Ombyggnationen kommer detaljplaneras gemensamt under de närmaste åren för att sedan genomföras med start i oktober 2023.

- Vi upplever en stor efterfrågan på kontorslokaler med närhet och möjlighet till goda kommunikationer. Att kunna erbjuda denna kontorslösning för Regionen känns väldigt bra. Det är en stor arbetsgivare vars medarbetare nu får möta framtidens arbetsliv i nya och anpassade lokaler och vi på Castellum är glada och stolta över förtroendet, säger Per Gawelin, VD för Castellum Region Mitt.

Fastigheten, med beteckning Tullen 8, byggdes 1976, fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use nivå Good och är Örebros största kontorsfastighet, som utöver flexibla kontorslösningar, även erbjuder restaurang, konferenscenter, gym, cykelgarage samt kontorshotell. Region Örebro län tillträder lokalerna preliminärt 1 november 2024 och avtalet sträcker sig över 20 år.

Affären i sammandrag
Fastighet: Tullen 8, Örebro
Hyresgäst: Region Örebro län
Uthyrningsbar area: 8 246 kvm
Beräknad inflyttning: preliminärt 1 november 2024
Hyresvärde: ca 17 mkr/år
Kontraktslängd: 20 år
Investering: ca 95 mkr
För ytterligare information kontakta: 
Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt, 070 627 65 12 
Ulrika Danielsson, CFO Castellum AB, 070 647 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 124 miljarder kronor, inklusive vår andel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,9 miljonerkvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Författare Cision