Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-10

Castellum: Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2016

Vid Castellum AB:s årsstämma den 19 mars 2015 beslutades att
valberedningen inför årsstämman 2016 skall utgöras av styrelsens
ordförande samt en representant för var och en av de tre största
ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista
dagen för aktiehandel i augusti 2015. Önskar sådan aktieägare ej utse
ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största
aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

· Rutger van der Lubbe, representerande Stichting Pensioenfonds ABP
· Johan Strandberg, representerande SEB Fonder
· Björn Franzon, representerande familjen Szombatfalvy samt Global
Challenges Foundation

· Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande
Valberedningen representerar tillsammans ca 16% av det totala antalet
aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom
sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2016
avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och
styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöter.
Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2017.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till
valberedningen senast den 4 december 2015 via Castellum AB, Att:
Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail
till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till
årsstämman 2016 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB
kommer att hållas den 17 mars 2016.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en
uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs

och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no
SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/valberedning-infor-castellum-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/8364/9828564/418040.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.