Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-13

Castellum: Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2017

Vid Castellum AB:s årsstämma den 17 mars 2016 beslutades att
valberedningen inför årsstämman 2017 skall utgöras av styrelsens
ordförande samt en representant för var och en av de tre största
ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista
dagen för aktiehandel i augusti 2016. Önskar sådan aktieägare ej utse
ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största
aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

· Martin Jonasson representerande Andra AP-fonden
· Johan Strandberg, representerande SEB Fonder
· Rutger van der Lubbe, representerande Stichting Pensioenfonds ABP
· Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 16% av det totala antalet
aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom
sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017
avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och
styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter
och revisorer. Valberedningen skall även föreslå principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till
valberedningen senast den 2 december 2016 via Castellum AB, Att:
Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail
till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till
årsstämman 2017 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB
kommer att hållas den 23 mars 2017.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 13 september 2016, kl. 8:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en
uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem
geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem
geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, dels EPRA:s förstapris för bästa
hållbarhetsrapportering i Europa, dels Global Sector Leader av GRESB
vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i
fastighetssektorn. Dessutom har Castellum valts ut att ingå i Dow
Jones Sustainability Index vilket inkluderar de bolag i alla
branscher globalt som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/valberedning-infor-castellum-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/8364/2078114/560891.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.