Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Catella: Catella AB - Bokslutskommuniké 2019

Totala intäkter ökade under fjärde kvartalet med 63 mkr i jämförelse
med föregående år, drivet av Property Investment Management och egna
investeringar. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till
122 mkr vilket motsvarar en ökning om 102 procent i jämförelse med
samma period föregående år vilket är hänförligt till Property
Investment Management och Corporate Finance. Förvaltat kapital inom
Property Investment Management fortsätter att öka kraftigt och
tillväxten är till största del organiskt genom nya enheter och
produkter vilket är i linje med vår strategi.

Oktober - December 2019

· Totala intäkter 761 mkr (698)
· Nettoomsättning 722 mkr (686)
· Rörelseresultat 122 mkr (60)
· Resultat före skatt 113 mkr (62)
· Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 72 mkr (23)
· Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för
försäljning -7 mkr (-142)

· Periodens resultat 65 mkr (-119), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 47 mkr (-133)

· Resultat per aktie* 0,55 kr (-1,58)
Januari - December 2019

· Totala intäkter 2 420 mkr (2 216)
· Nettoomsättning 2 353 mkr (2 159)
· Rörelseresultat 422 mkr (352)
· Resultat före skatt 284 mkr (337), varav -85 mkr hänförligt till
nedskrivning av Låneportföljen

· Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 148 mkr (210)
· Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för
försäljning 45 mkr (-238)

· Periodens resultat 193 mkr (-28), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 113 mkr (-112)

· Resultat per aktie* 1,31 kr (-1,33)
· Eget kapital* 1 522 (1 442)
· Eget kapital per aktie* 17,64 (17,14)
· Förvaltat kapital 171,3 mdkr (186,2)
· Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic
Funds uppgick vid periodens slut till 32 mkr.

· Styrelsen avser att föreslå en utdelning om totalt 80 mkr, som är
maximalt tillåtet belopp enligt obligationsvillkoren, vilket
motsvaras cirka 0,90 kr per A och B aktie till aktieägarna för
räkenskapsåret 2019.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en
telefonkonferens idag 21/2-2020 klockan 09.00. Presentationen kommer
att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen,
samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se
www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 58 352.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp
som innehas för försäljning.

** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros
prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den
prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid
årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är
högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High
watermark).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15
länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs
mer på catella.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---bokslutskommunike-2019...
https://mb.cision.com/Main/1744/3040954/1197978.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.