Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Catella: Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2020

Inledningen av 2020 har präglats av Corona-pandemin, som får stora
effekter för alla verksamheter, så även Catellas. Särskilt noterades
stora utflöden i Equity, Hedge and Fixed Income Funds under senare
delen av kvartalet. Totala intäkter för kvarvarande verksamheter
uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020, en ökning med 49
mkr jämfört med första kvartalet 2019. Ökningen är främst hänförlig
till Property Investment Management. Rörelseresultatet ökade med 10
mkr och uppgick till 72 mkr. Totalt förvaltat kapital minskade i
jämförelse med föregående år med 12 mdkr, justerat för den avvecklade
produkten Systematic Equity, och uppgick vid periodens slut till 156
mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av
2019. Catellas totala likvida medel avseende kvarvarande verksamhet
uppgick till 920 mkr vid periodens slut varav merparten finns i
Catellas dotterbolag.

Januari - Mars 2020

· Totala intäkter 503 mkr (454)
· Nettoomsättning 449 mkr (447)
· Rörelseresultat 72 mkr (62)
· Resultat före skatt 46 mkr (45)
· Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 24 mkr (23)
· Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för
försäljning -14 mkr (110)

· Periodens resultat 10 mkr (133), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 0 mkr (111)

· Resultat per aktie* 0 kr (1,32)
· Eget kapital* 1 577 (1 604)
· Eget kapital per aktie* 18,28 (19,06)
· Förvaltat kapital 156,2 mdkr (168,2***)
· Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic
Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

· Mot bakgrund av Corona-pandemin har styrelsen beslutat att dra
tillbaka den föreslagna utdelningen om 0,90 kr per aktie och föreslår
årsstämman att ingen utdelning lämnas. Catellas ambitionen är att
kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 för att
behandla frågan om utdelning.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp
som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på
Systematic Macros prestationsbaserad förvalt-ningsavgift. För att den
prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid
årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är
högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High
watermark). *** Justerat för produkten Systematic Equity.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15
länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs
mer på catella.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/1744/3106778/1243996.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.