Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Catella: Catella avyttrar kortutgivnings-verksamheten i Luxemburg till Advanzia Bank och avslutar därmed strategisk översyn

Catella Bank S.A, ett helägt dotterbolag till Catella AB (publ), har
ingått avtal om att avyttra sin kortutgivnings-verksamhet i Luxemburg
till Advanzia Bank S.A. som en del av den tidigare offentliggjorda
strategiska översynen. Den fasta köpeskillingen uppgår till cirka 120
miljoner kronor och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt cirka
240 miljoner kronor.

Avyttringen av kortutgivnings-verksamheten i Luxemburg är ett viktigt
steg för Catella för att lämna den konsoliderade situationen på grund
av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur som det
medför. I processen har det varit viktigt att hitta en motpart som
kan förstå och möta kundernas behov. Catella har utvärderat olika
alternativ och funnit optimala förutsättningar för både kunder och
anställda i Advanzia Bank.

Advanzia Bank S.A. grundades 2005 i Luxemburg och är en europeisk
online-bank specialiserad på kreditkorts- och betalningslösningar.
Banken har 1,2 miljoner kreditkorts-kunder och en omsättning på 2,3
miljarder Euro 2017. Advanzia erbjuder även kreditkortsprogram till
banker och finansinstitut.

"Advanzia Bank är en stark och trovärdig aktör inom kortutgivning och
jag är övertygad om att våra kunder kommer att vara i goda händer.
Nyligen informerade Catella om olika lösningar för Wealth
Management-verksamheten i både Luxemburg och Sverige. Genom denna
transaktion tar Catella ytterligare ett viktigt steg mot en
effektivare kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk,
säger Knut Pedersen, VD på Catella Group.

"Att förvärva Catellas kreditkortsportfölj i Luxemburg passar oss
perfekt då det kompletterar våra befintliga affärsområden och innebär
att vi ökar vår marknadsandel", säger Roland Ludwig, VD på Advanzia
Bank.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 350 miljoner kronor i
samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer
att överföras till Advanzia Bank. Den fasta köpeskillingen erläggs
under första kvartalet 2019 och tilläggsköpeskillingen före
årsskiftet 2019.

Givet avyttringen av kortutgivningsverksamheten till Advanzia Bank
avslutas den strategiska översynen och Catellas bankverksamhet
förväntas upphöra under 2019. I samband med kvartalsrapporten för
tredje kvartalet 2018 kommunicerade Catella affärsområdet Banking som
verksamhet under avyttring och eget kapital i Banking uppgick per 30
september 2018 till 437 miljoner kronor. Catella förväntar sig ett
nettoresultat från avyttringar och kostnader relaterade till
omstruktureringen, inom ramen för den strategiska översynen, där
senaste kommunicerat eget kapital i Banking skyddas alternativt
överstiger de 437 miljonerna givet utfall på ovan nämnd
tilläggsköpeskilling. Catella avser att återkomma kring när den
strategiska översynen får effekt på Catellas konsoliderade situation,
kapitalkrav och reglering, så snart detta kan konkretiseras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Jonas Burvall
Kommunikationschef
08-463 32 55, 0766-27 97 55
jonas.burvall@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
december 2018 kl.14.00.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar,
fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen
förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat
på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com
(http://www.catella.com/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-avyttrar-kortutgivnings-verk...
https://mb.cision.com/Main/1744/2703100/965325.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.