Du är här

2018-03-10

Catella: Catella stärker närvaron i Storbritannien genom att ingå ett villkorat aktieköpsavtal om förvärv av en aktiem...

Catella AB har, genom Catella Property Fund Management AB ("CPFM"),
undertecknat ett aktieköpsavtal om att förvärva aktiemajoriteten i
fastighets investerings- och asset management rådgivaren APAM Ltd.
Genomförandet av transaktionen kräver myndighetsgodkännande och
uppfyllande av vissa andra villkor.

APAM Ltd ("APAM") har vuxit snabbt under de senaste åren och under
kalenderåret 2017 genererades intäkter på ca 7 miljoner GBP. CPFM har
samtyckt till att förvärva 75 % av aktierna i APAM till ett pris
motsvarande 18 miljoner GBP, på skuld- och kassafri basis. En ej
återbetalningsbar delbetalning av köpeskillingen på 2,7 miljoner GBP
erlades vid undertecknandet, och det återstående beloppet kommer att
betalas kontant vid slutförande av affären. Catella har enligt
avtalet ingen skyldighet att genomföra affären, men den förväntas
genomföras under andra halvan av 2018, efter nödvändigt
myndighetsgodkännande från tillsynsmyndigheten Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg.

"APAM är ett ledande bolag på den strategiskt viktiga marknaden i
Storbritannien och blir en viktig del i den pan-europeiska plattform
inom vårt affärsområde Property Investment Management, som Catella
har etablerat de senaste fyra åren", förklarar Knut Pedersen, vd och
koncernchef för Catella AB.

APAM är en oberoende fastighets investerings- och asset management
rådgivaren astighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsrådgivare
som uteslutande verkar på den brittiska marknaden och kombinerar
olika kompetenser för att kunna erbjuda kunderna en komplett tjänst
som stödjer deras investeringsstrategi. APAM förvaltar tillgångar
till ett värde av 1,4 miljarder GBP och har 41 anställda.

Simon Cooke och William Powell, APAMs grundare och VDar i bolaget,
kommer att förbli aktieägare i APAM, och de kommer vardera att inneha
12,5 % av aktiekapitalet och rösträtten efter transaktionen. APAM
kommer även fortsättningsvis att drivas som ett oberoende bolag av
sin nuvarande ledningsgrupp och fortsätta sin framgångsrika
tillväxtstrategi i Storbritannien. Samarbetet mellan Catella och APAM
kommer att starta omedelbart. Ledningarna för båda bolagen ser stora
möjligheter att bredda sitt utbud för internationella investerare
genom att utnyttja den kombinerade pan-europeiska täckning som de två
bolagen kan erbjuda. Inklusive APAM, har Catella ett förvaltat
kapital motsvarande 200 miljarder SEK (GBP 18bn).

"Catella Property Investment Management har kontinuerligt stärkt sin
konkurrenskraft under de senaste åren och det förvaltade kapitalet
har ökat med en årlig tillväxttakt på 23% de senaste tre åren
samtidigt som intäkterna under samma period haft en årlig
tillväxttakt på 43%. Den här transaktionen kommer att stärka våra
positioner ytterligare", berättar Timo Nurminen, Head of Property
Investment Management hos Catella.

"Vi är imponerade över den starka riskjusterade avkastning som APAM
skapat för sina kunder och är mycket glada över att kunna bredda
utbudet för våra kunder i Storbritannien. Catellas kunder, särskilt
Asienkontorets, kommer att kunna öka sin paneuropeiska exponering med
en väsentlig andel som allokeras i Storbritannien", förklarar Timo
Nurminen.

Simon Cooke, grundande aktieägare och VD, berättar: "Den här
transaktionen för samman två stora namn inom Property Investment
Management och Catellas strategiska investering ger oss en ännu
starkare plattform för tillväxt. Will och jag kommer även
fortsättningsvis att leda och driva APAMs verksamhet - allt kommer i
hög grad att förbli sig likt. Det har varit ett stort nöje för oss
att utveckla APAM under de senaste åtta åren och vi ser fram emot att
i samarbete med Catella utnyttja de nya möjligheterna som det här
partnerskapet erbjuder".

William Powell, grundande aktieägare och chef, tillade: "Det nya
samarbetet med Catella markerar inledningen till ett spännande nytt
kapitel i APAMs utveckling och ger våra kunder tillgång till
högklassiga rådgivare i 14 länder och ett ännu bredare utbud av
tjänster. Det här strategiska partnerskapet ger oss möjlighet att
kombinera våra starka sidor och väsentlig potential att utöka vår
verksamhet och vår internationella kundbas och skapa nya möjligheter
för vårt team".

I samband med affären har CPFM och de två minoritetsägarna i APAM
träffat ett avtal för köp- och säljoptioner enligt vilket CPFM
beviljas en köpoption för förvärv av aktier från minoritetsägarna och
minoritetsägarna beviljas en säljoption för försäljning av sina
aktier till CPFM under hösten 2023 till ett pris som beräknas med
hjälp av en förhandsbestämd formel som är beroende av den framtida
vinstutvecklingen.

För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pedersen
CEO
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Timo Nurminen
Head of Property Investment Management
+358 50 337 3320
timo.nurminen@catella.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Catella AB (publ)
måste offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning
(596/2014). Informationen har förmedlats för publicering via det
ombud för kontaktpersonerna som nämns ovan, den 10e mars 2018 kl.
02.30 CET.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den [·] 2016 kl. [·] CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i
tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och
förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat
på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap och handlas under
kortnamnen CAT A och CAT B. Läs mer om Catella på www.catella.com
(http://www.catella.com/Koncern).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-starker-narvaron-i-storbrita...
http://mb.cision.com/Main/1744/2469505/803606.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.