Du är här

2017-08-25

CATELLA: LÄGRE RESULTAT CORPORATE FINANCE 2KV, HÖGRE FÖR FONDER

STOCKHOLM (Direkt) Catellas totala intäkter uppgick till 587 miljoner kronor
under andra kvartalet (478). Nettoomsättning blev 586 miljoner kronor (475),
varav 130 miljoner avser Corporate Finance (172) och 463 miljoner avser Asset
Management and Banking (309).

Det framgår av delårsrapporten.

Följande är en kort sammanfattning av de olika affärsområdenas utveckling
under andra kvartalet:
Coporate Finance
: på två av Catellas viktigaste marknader, Sverige och Frankrike, har
fastighetsvolymerna minskat med 49 procent respektive 64 procent i jämförelse
med föregående år. Fastighetstransaktioner där Catella agerade rådgivare
under kvartalet uppgick till 15,3 miljarder kronor 820,0). Rörelseresultatet
blev 2 miljoner kronor under kvartalet (36).

Andelen värdeadderade tjänster var låg i kvartalet, jämfört med i fjol, vilket
påverkat intäkter och resultat främst i Norden, medan Kontinentaleuropa
påverkades av minskningen av fastighetsvolymer på den franska marknaden.
Intäkts- och resultatminskningen i jämförelse med föregående år är främst
driven av Sverige, Frankrike och Tyskland.
Equity, Hedge and Fixed Income Funds:
Catellas förvaltade kapital minskade med 4,1 miljarder kronor under kvartalet
(2,7), varav nettoutflöde om 0,7 miljarder kronor (-1,4) inom Mutual Funds
och nettoutflöde om 2,0 miljarder inom Systematic Funds (1,7). Totala
intäkter uppgick till 228 miljoner kronor under kvartalet (163) och
rörelseresultatet uppgick till 91 miljoner kronor (47). Ökningen är främst
driven av rörliga intäkter inom Mutual Funds och ökade fasta intäkter inom
Systematic Funds, som i sin tur är drivet av ökat förvaltat kapital.
Banking:
Volymerna inom Cards and Payment Solutions uppgick till 4,1 miljarder kronor
under kvartalet (1,9). Förvaltat kapital inom Wealth Management ökade med 2,1
miljarder (-0,2) och nettoinflödet var 1,5 miljarder 80,1). Låneboken ökade
med 27 miljoner kronor och uppgick till 1,3 miljarder kronor vid periodens
slut (1,1). Totala intäkter uppgick till 106 miljoner kronor (94) och
rörelseresultatet blev 0 miljoner (-39).
Property Investment Management:
Förvaltat kapital ökade med 1,5 miljarder kronor (-0,3) och nettoinflödet var
0,5 miljarder (-0,9), främst hänförligt till bostadsfastighetsfonderna i
Tyskland.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.