Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Catena 2 kv: Resultat före skatt 37 Mkr (1,4) (Forts)

(Lägger till nytt tredje stycke)

(SIX) Fastighetsbolaget Catena redovisar ett resultat före
skatt på 37 miljoner kronor (1,4) för det andra kvartalet 2013.

Driftsöverskottet var 5,7 miljoner kronor (5,9) och
rörelseresultatet 38 miljoner kronor (3,8).

Orealiserade värdeförändringar för fastigheter var 34
miljoner kronor i kvartalet (-0,5).

Nettoresultatet uppgick till 29 miljoner kronor (1,1)
eller 2,51 kronor per aktie (0,09).

Hyresintäkterna var 6,6 miljoner kronor (6,6).

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC