Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-31

Catena: Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

2018-07-31, kl. 15:00

Enligt tidigare offentliggjord information har under juli 2018 antalet
aktier och röster i Catena AB (publ) ökat, på grund av en riktad
nyemission av aktier som, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
beslutades av styrelsen den 2 juli 2018. Det ökade aktiekapitalet
registrerades av Bolagsverket den 9 juli 2018.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 285 330 aktier och
röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 juli 2018 uppgår
till 165 874 953,20 kronor fördelat på 37 698 853 aktier. Samtliga
aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1)
röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier
enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50 benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO
Tel. 0730-70 22 44 peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 647,2
Mkr per 30 juni 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande
nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt
enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catena-offentliggor-okning-av-antalet...
http://mb.cision.com/Main/191/2574344/877592.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.