Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Catena: Catenas valberedning inför årsstämman 2017 - rättelse

2016-10-20 kl. 15.00

Catena årsstämma den 27 april 2016 beslutade att utse en valberedning
bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt
styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de
utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)

Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning
AB

Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens
ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra
ägarrepresentanterna har tillsammans drygt 60 procent av rösterna i
Catena per den 1 oktober 2016.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson Henry Klotz

Ordförande i valberedningen Styrelsens ordförande

Tel. 0704-31 05 45 Tel. +44 (0) 7766 205 145

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 143,0
Mkr per 30 juni 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt
ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catenas-valberedning-infor-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/191/2105349/577819.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.