Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Catena: Kallelse till årsstämma

2014-04-03 kl. 08:30

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma

tisdagen den 6 maj 2014 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,

Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels
anmäla sig och eventuellt biträde senast tisdagen den 29 april 2014
kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan
kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena
AB (publ), Bolagsstämma, Box 1041, 262 21 Ängelholm.

Fullständig kallelse finns bifogad samt på catenafastigheter.se
(http://www.catenafastigheter.se)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145 Tel. 070-560 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 713,0
Mkr per 31 december 2013. Catena AB är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/kallelse-till-arsstamma,c9562763
http://mb.cision.com/Main/191/9562763/228504.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.