Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Catena: Mark- och miljödomstolen tillstyrker Catenas utvecklingsplaner för Solnaprojektet

2014-06-26 kl. 16:45

Mark- och miljödomstolen tillstyrker Catenas utvecklingsplaner för
Solnaprojektet

Mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden gällande
detaljplan av Catenas projektfastigheter i Haga Norra, Solna.
Länsstyrelsens beslut om detaljplanen ligger därmed fast och Catena
går vidare med planerna om att förverkliga en ny modern stadsdel med
både bostäder och lokaler.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin prövning att det genom
överklagandena inte framkommit något som ger Mark- och miljödomstolen
anledning att bedöma frågor på annat sätt än vad som gjorts tidigare
under detaljplaneprocessen.

Solna kommunfullmäktige antog i december 2012 detaljplanen som
omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.
Det övergripande syftet med detaljplanen är att utveckla området till
en levande och modern stadsdel med blandad stadsbebyggelse
innehållande cirka 800 bostäder samt arbetsplatser, verkstäder och
butiker. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gång-
och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (hos Svea
Hovrätt) där prövningstillstånd erfordras.

"Beslutet möjliggör att vi kan gå vidare i utvecklingen av vårt
spännande projekt i Solna enligt plan" säger VD Gustaf Hermelin i en
kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 163,7
Mkr per 31 mars 2014. Catena AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/mark--och-miljodomstolen-tillstyrker-...
http://mb.cision.com/Main/191/9608586/261259.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.