Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Catena Media: Delårsrapport januari - juni 2017

2017-08-18

Andra kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till totalt 15,10 miljoner EUR (9,58), en
ökning med 58 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

· Rörelseresultatet ökade till 5,38 miljoner EUR (5,07) motsvarande
en rörelsemarginal på 36 procent (53). Justerat rörelseresultat,
exklusive kostnader hänförliga till det nya obligationslånet och
förberedelser inför det planerade listbytet till NASDAQ Stockholm,
uppgick till EUR 7,06 miljoner (5,01), motsvarande en justerad
rörelsemarginal på 47 procent (52).

· EBITDA uppgick till 6,27 miljoner EUR (5,32) motsvarande en EBITDA
marginal på 42 procent (56). EBITDA justerad för kostnader hänförliga
till det nya obligationslånet och förberedelser inför det planerade
listbytet till NASDAQ Stockholm, uppgick till 7,95 miljoner EUR
(5,26), och motsvarar en justerad EBITDA marginal på 53 procent (55).

· Resultat per aktie uppgick till 0.102 EUR (0.089) före utspädning.
· Resultat per aktie uppgick till 0.100 (0.089) efter utspädning.
· Sökintäkter "all-time-high" med 11,53 miljoner EUR (7,27), en
ökning med 59 procent jämfört med samma kvartal föregående år,
motsvarande 76 procent av intäkterna.

· Rekord i New Depositing Customers (NDCs), totalt 91,222 (47,530),
en ökning med 92 procent mot samma kvartal föregående år, och en
ökning med 13 procent mot föregående kvartal.

Första halvåret 2017

· Intäkterna uppgick till totalt 30,33 miljoner EUR (17,04), en
ökning med 78 procent jämfört med motsvarande halvår föregående år.

· Rörelseresultatet ökade till 12,03 miljoner EUR (8,25) motsvarande
en rörelsemarginal på 40 procent (48). Justerat rörelseresultat,
exklusive kostnader hänförliga till det nya obligationslånet och
förberedelser inför det planerade listbytet till NASDAQ Stockholm,
uppgick till EUR 14,05 miljoner (9,17), motsvarande en justerad
rörelsemarginal på 46 procent (54).

· EBITDA ökade till 13,49 miljoner EUR (8,66) motsvarande en EBITDA
marginal på 44 procent (51). EBITDA justerad för jämförelsestörande
poster relaterade till det nya obligationslånet och förberedelser
inför det planerade listbytet till NASDAQ Stockholm, uppgick till
15,51 miljoner EUR (9,58) vilket resulterar i en justerad EBITDA
marginal på 51 procent (56).

· Resultat per aktie uppgick till 0.186 EUR (0.164) före utspädning.
· Resultat per aktie uppgick till 0.182 (0.163) efter utspädning.
· New depositing customers (NDCs) uppgick till 171,643 (79,851), en
ökning med 115 procent jämfört med samma halvår förra året.

Kommentar från Robert Andersson, VD

Ett framgångsrikt kvartal med stark underliggande tillväxt

Catena Media har haft en fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet
2017. Genom vår skalbara affärsmodell har vi genererat intäkter på
15,10 miljoner EUR, vilket motsvarar en intäktsökning om 58 procent
jämfört med föregående år. Justerad EBITDA exklusive
jämförelsestörande poster, var det högsta hittills och på 7,95
miljoner EUR, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 53
procent.

Vi genererade 91 222 NDC's till våra kunder under andra kvartalet
vilket är en ökning med 92 procent jämfört med förra årets andra
kvartal, och en ökning med 13 procent jämfört med första kvartalet i
år. Den starka tillväxten av denna nyckelindikator visar att den
underliggande affärsutvecklingen fortsätter att vara stark.

Sökintäkter var rekordhöga på 11,53 miljoner, en ökning med 58 procent
jämfört med förra året och en ökning med 5 procent jämfört med
föregående kvartal trots en negativ påverkan på 0,3 miljoner EUR
efter att vi lämnade den nederländska marknaden. Betalda intäkter
uppgick till 3,11 miljoner EUR, en ökning med 35 procent jämfört med
förra året, men en minskning med 16 procent jämfört med föregående
kvartal på grund av sportsäsongsmässiga effekter och den pågående
övergången till löpande intäktsmodeller för betald media.

Ökad takt kring produktinnovation

Andra kvartalet 2017 kännetecknades av det största antalet
produktlanseringar hittills för Catena Media. Offentliggörandet och
lanseringen av den nya webbsidan för JohnSlots, som är ett av Catenas
viktigaste varumärken, har varit framgångsrik med en betydande
trafikökning. Vi är också stolta över att ha lanserat vår första
e-sportsida, gamerbetz.com, vilket är ett samarbete med Gamerz, ett
internationellt reality-tv-program för e-sport. Utöver detta har vi
lanserat en ny sportpodcast i Sverige som snabbt blev en succé.

Säsongsmässiga effekter

Historiskt sett har säsongmässiga effekter på intäkterna varit ganska
begränsade på grund av att online casino ofta är mindre känsliga för
säsongssvängningar. Men eftersom en växande del av våra intäkter nu
kommer från Sports kommer vi av naturliga skäl se mer säsongsmässiga
effekter. Sportsomsättningen är nära korrelerad med befintliga
sportevenemang och i sommar är det särskilt lugnt på grund av brist
på stora sportevenemang.

Catena lämnar tillfälligt den nederländska marknaden

Catena Media följer den strikta standard för regelefterlevnad som
gäller de operatörer som Catena Media genererar trafik för genom sina
affiliate-nätverk, och arbetar i enlighet med gällande lagar. Nyligen
beslutade nederländska spelmyndigheten KSA att vidta en strängare
inställning till iGaming-webbplatser som riktar sig till nederländska
spelare, och därför beslöt Catena Media att tillfälligt dra sig
tillbaka från den nederländska marknaden för att helt följa gällande
lagar. På kort sikt påverkar detta intäkterna negativt med cirka
100-150 tusen EUR per månad, men på längre sikt ger vi oss en gynnsam
position om och när den nederländska marknaden omregleras.
Parlamentet överväger för närvarande Remote Gaming Bill som syftar
till att reglera onlinespel.

Kontorsexpansion

Som ett resultat av den snabba tillväxttakten har vi fått det delikata
problemet att vi har vuxit ur våra kontorslokaler i London, Malta och
Serbien. Vi flyttade därför in i helt nya lokaler i både London och
Serbien under första kvartalet och kommer att flytta in i vårt nya
huvudkontor på Malta under tredje kvartalet. Expansionen gör att vi
kan fortsätta utöka vår redan skickliga och mångfasetterade
personalstyrka, som idag består av totalt 239 engagerade medarbetare
från över 30 olika länder.

Strategisk uppdatering

Genom både organisk och förvärvad tillväxt är Catena Medias vision att
bli världens ledande leverantör av högkvalitativa iGaming-leads.
Under det andra kvartalet förvärvade Catena Media tre
affiliate-nätverk, inklusive affiliate-webbplatser, konton och
associerade avtal. I juli förvärvade vi den prisbelönta
sport-affiliaten Bettingpro.com och relaterade affiliate-tillgångar.
Dessa förvärv befäster vidare vår roll som den ledande leverantören
inom affiliate-marknaden. I juni genomförde vi en lyckad emission av
ytterligare 50 miljoner EUR inom ramen för vårt 100 miljoners
EUR-obligationslån. Beloppen kommer i första hand att användas till
ytterligare förvärv, och vi är i pågående samtal med flera
potentiella mål.

Vårt strategiska beslut om att fokusera mer på de löpande intäkterna
har fortsatt och 64 procent av intäkterna under andra kvartalet
genererades från löpande intäkter, jämfört med 51 procent under
första kvartalet. Detta har negativa kortsiktiga effekter på intäkter
och marginaler, särskilt i betalda medier där förskottsbetalningar
normalt är högre, men på längre sikt antas det generera mer intäkter
per kund. Från och med fjärde kvartalet och framåt förväntar vi oss
att börja se fördelarna med detta strategiska skifte på ett mer
märkbart sätt.

Reglerade och snart reglerade marknader är fortfarande ett viktigt
fokusområde för Catena Media, och det beräknas att cirka 60 procent
av intäkterna kommer från licensierade operatörer på reglerade
marknader. Om vi lägger till Sverige, som sannolikt kommer att
regleras i en inte alltför avlägsen framtid, kommer den reglerade
andelen att öka till över 70 procent. Detta visar att Catena Media är
väl förberett för att möta de pågående regleringsförändringarna som
pågår i hela Europa för närvarande.

Vår planerade notering på NASDAQ Stockholm (Mid Cap) fortskrider och
målet är att slutföra detta listbyte under andra halvåret 2017.

Framtidsutsikter

Med stark underliggande utveckling och en sportsäsong som drar igång i
mitten av augusti, är vi förberedda på en mycket spännande andra
halva av året. Vi är optimistiska vad gäller vår strategiska,
operativa och finansiella utveckling och är övertygade om att vi
kommer fortsätta växa på samma framgångsrika sätt; både genom
organisk tillväxt och genom förvärv i befintliga och nya geografiska
marknader.

Robert Andersson, VD

För mer information, kontakta:
Robert Andersson, VD
Telefon: +356 770 329 28,
E-post: robert.andersson@catenamedia.com
www.catenamedia.com

För mer information, kontakta:
Anne Rhenman, Investor Relations
Telefon: +356 9936 8218,
E-post: anne.rhenman@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad
marknadsföring och har etablerat en ledande ställning genom stark
organisk tillväxt och bolagsförvärv. Bolaget grundades 2012 och har
239 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där
huvudkontoret är beläget. Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm First
North Premier.

Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Avanza är
bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena-media/r/delarsrapport-januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/12863/2328098/710908.pdf
http://mb.cision.com/Public/12863/2328098/b8869ea4ed435c3d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.