Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Catena: Såg fortsatt stabil utveckling under 1H 2013 - VD

(SIX) Fastighetsbolaget Catenas verksamhet var fortsatt
stabil under första halvåret 2013.

Det skriver Catena-vd:n Andreas Philipson i fredagens
delårsapport.

Skillnaderna i resultat jämfört med motsvarande period i fjol
beror främst på en ökning av fastighetsvärden med
drygt 34 miljoner kronor under kvartalet, konstaterar Philipson
vidare. "Den bedömda värdeökningen beror i allt väsentligt på
reducerade riskfaktorer i takt med att våra planer steg för steg
konkretiseras", uppger Catena-vd:n.

Av rapporten kan vidare utläsas att mot bakgrund av att
detaljplanearbetet inte har vunnit laga kraft är
värderingsbedömningarna dock fortfarande behäftade med viss
osäkerhet. Värderingen för de potentiella byggrätterna har
baserats på ortprismetoden där värdet har bedömts genom
jämförelser med markanvisningsavtal och avtal om överlåtelser av
byggrätter i Stockholm och Stockholms förorter.

Under kvartalet har Catena verkat för att
överklagandeprocessen kring dess detaljplan för Norra Haga ska
löpa så smidigt som möjligt. Baserat på de kontrollmätningar
bolaget har gjort samt med den miljöhänsyn man tar i
detaljplanen, känner bolagets sig trygga med att man kommer att
klara gränsvärdena för buller och partikelhalter när utbyggnaden
är klar.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC