Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                                              

Koronakriisi vaikutti liikevaihtoon ja EBITA:an, edelleen parannusta edellisvuodesta, vahva rahavirta

1.4.-30.6.2020

 • Liikevaihto: 518,5 (512,3) milj. euroa, kasvua 1,2 prosenttia, 3,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -4,8 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia, 5,8 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 18,5 (10,0) milj. euroa, eli 3,6 (2,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 4,8 (-3,2) milj. euroa, eli 0,9 (-0,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 8,4 (-4,1) milj. euroa, eli 1,6 (-0,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 48,2 (29,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (-0,06) euroa osakkeelta.
 • Uusi 35,0 milj. euron hybridilaina toukokuussa ja vanhan 66,1 milj. euron hybridilainan lunastus kesäkuussa
 • Vahva likviditeettiasema

1.1.-30.6.2020

 • Tilauskanta: 1 739,7 (1 704,7) milj. euroa, kasvua 2,1 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 060,1 (1 026,7) milj. euroa, kasvua 3,2 prosenttia, 5,2 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -2,3 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia, 10,3 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 44,7 (37,1) milj. euroa, eli 4,2 (3,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 17,0 (10,6) milj. euroa, eli 1,6 (1,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 18,4 (5,2) milj. euroa, eli 1,7 (0,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 104,3 (59,2) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,02 (-0,04) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,1x (0,8x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/20 4-6/19 Muutos 1-6/20 1-6/19 Muutos 1-12/19

Tilauskanta 1 739,7 1 704, 2,1 % 1 739,7 1 704, 2,1 % 1 670,5
7 7
Liikevaihto 518,5 512,3 1,2 % 1 060,1 1 026, 3,2 % 2 123,2
7
Oikaistu käyttö- 18,5 10,0 83,9 % 44,7 37,1 20,5 % 120,4
kate
Oikaistu käyttö- 3,6 2,0 4,2 3,6 5,7
kateprosentti, %
Käyttökate 22,1 9,1 142,2 46,2 31,7 45,7 % 103,0
%
Käyttökate- 4,3 1,8 4,4 3,1 4,8
prosentti, %
Oikaistu EBITA 4,8 -3,2 17,0 10,6 60,6 % 67,2
Oikaistu EBITA- 0,9 -0,6 1,6 1,0 3,2
prosentti, %
EBITA 8,4 -4,1 18,4 5,2 253,5 49,8
%
EBITA-prosentti, % 1,6 -0,8 1,7 0,5 2,3
Liikevoitto 5,0 -7,7 11,5 -2,4 35,3
Liikevoittoprosentti, 1,0 -1,5 1,1 -0,2 1,7
%
Tilikauden tulos 2,1 -7,1 3,7 -4,1 22,6
Osakekohtainen 0,01 -0,06 0,02 -0,04 0,14
tulos,
laimentamaton, e
Operatiivinen 48,2 29,1 65,8 % 104,3 59,2 76,2 % 143,7
rahavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja
Kassakonversio 160,7 169,9 139,5
(rullaava 12 kk), %
Käyttöpääoma -161,3 -80,8 -99,6 -100,9
%
Korollinen netto- 138,8 158,9 -12,7 168,4
velka %
Nettovelat/Käyttö- 0,1 0,8 1,4
kate*
Velkaantumisaste, % 72,5 77,3 73,6
Omavaraisuusaste, % 18,6 20,8 21,5
Henkilöstö kauden 15 902 14 8,3 % 16 273
lopussa 681

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja:

"Kuten arvioimme Q1-osavuosikatsauksessamme, koronakriisin vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme enemmän toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvointi oli edelleen meille tärkeintä. Onneksi kaikki koronavirukseen (Covid-19) sairastuneet työntekijämme ovat toipuneet. Useat toimintamaistamme olivat suljettuja erityisesti huhti-toukokuussa, jolloin työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja lisäksi työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset liiketoimintaamme alkoivat selvästi helpottaa kesäkuussa. Vuosineljänneksen jälkimmäisellä puoliskolla useat hallitukset tiedottivat myös merkittävistä tukipaketeista, joiden tarkoituksena oli talouden elvyttäminen normaalimmalle liiketoiminnan tasolle.

Tilauskantamme kasvoi 2,1 prosenttia 1 739,7 (1 704,7) milj. euroon. Koronaviruspandemialla oli vaikutusta sekä toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon että kannattavuuteen, mutta ne paranivat edelleen edellisvuodesta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 518,5 (512,3) milj. euroa, kasvua 1,2 prosenttia tai 3,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 61,9 (60,8) prosenttia. Oikaistu EBITA:mme parani 4,8 (-3,2) milj. euroon, eli 0,9
(-0,6) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA:mme parani 8,4 (-4,1) milj. euroon, eli 1,6 (-0,8) prosenttiin liikevaihdosta, mihin vaikutti positiivisesti kertaluonteinen myyntivoitto. Palveluissa lisätyötilaukset olivat matalammalla tasolla huhti-toukokuussa, mistä toivuttiin kesäkuussa. Projekteissa koronapandemia vaikutti tuottavuuteemme. Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat myös muutaman viimeisien vanhan projektin loppuun saattaminen, suurten projektien liiketoiminnan alasajo Tanskassa sekä joustamattomuus lomautusten käytössä henkilöstökulujen sopeuttamiseen Keski-Euroopassa.

Kykymme tuottaa rahavirtaa ja likviditeettiasemamme olivat edelleen vahvoja toisella vuosineljänneksellä. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 48,2 (29,1) milj. euroon. Rahavirtaan vaikutti positiivisesti yhteensä 29,6 milj. euron viranomaismaksujen lykkääminen heinä-marraskuulle maksettaviksi. Korollinen nettovelkamme oli 138,8 (158,9) milj. euroa tai 9,9 (24,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja toisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,1x (0,8x). Rahavaramme kasvoivat 130,2 (103,6) milj. euroon. Viimeisimpien yrityshankintojemme integraatio ja tiettyjen teollisten toimintojemme osien divestointi Suomessa etenivät suunnitelman mukaan.

Tällä hetkellä pääasia on, kuinka nopeasti Euroopan talous elpyy ja palaa kasvu-uralle. Toivomme luonnollisesti, ettei koronaviruksen leviämisessä enää tule toista aaltoa, joka johtaisi uusiin sulkutoimenpiteisiin. Olen toistaiseksi tyytyväinen kykyymme hallita kriisin negatiivisia vaikutuksia. Olemme toteuttaneet jatkuvuussuunnitelma- ja kustannussäästötoimia maaliskuusta lähtien ja hyötyneet lisäksi suorituskyvyn johtamisen juurruttamisesta koko organisaatioon strategiamme Kuntoon-vaiheen aikana.

Heikon näkyvyyden ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Caverion peruutti vuoden 2020 tulosohjeistuksensa huhtikuussa. Tällä hetkellä on yhä vaikeaa ennustaa, että kuinka syvä ja pitkä tämänhetkinen taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Caverionin suorituksen kannalta avaintekijöinä ovat tämän vuoden toisen vuosipuoliskon liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä. Tästä huolimatta oletamme parannusta oikaistuun EBITA:an vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Jatkoimme tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden alueilla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Olemme olleet tyytyväisiä huomatessamme, että merkittävä määrä talouden tukipaketeista suunnataan kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit. Tämä alue on strategiamme keskipisteessä. Olemme hyvässä asemassa asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden tukemisessa. Julkistamme omat vastuullisuustavoitteemme tänä vuonna. Kerromme tästä tarkemmin vastuullisuusaamussamme, joka pidetään Q3/2020-osavuosikatsauksemme yhteydessä Helsingissä 5.11.2020. Tavoitteenamme on nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa."

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on suoritettava koronaviruspandemiasta huolimatta. Hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin vastuullisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella.

Caverionin toimintamaissa koronapandemian ensimmäisen aallon sulkutoimenpiteet vaikuttivat Caverionin liiketoimintaan pääasiassa maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, minkä jälkeen niitä on vähitellen purettu ja niiden vaikutus on vähentynyt. Toisen vuosineljänneksen lopulla koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas maailmanlaajuisesti pandemia jatkoi leviämistä. Koronaviruksen mahdollinen toinen aalto voisi johtaa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisätä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Caverionin liiketoimintaan voivat vaikuttaa kaikki tällaiset lisärajoitukset, joilla rajoitetaan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Koronakriisi on johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta on edelleen epäselvää, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla, mutta molempia on edelleen vaikeaa ennustaa tällä hetkellä. Vaikka digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tapaa suotuisia Caverionille, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa mitä todennäköisimmin heikentävästi myös Caverionin tarjooman yleiseen kysyntätasoon ja hinnoitteluympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Koronakriisi ja sitä seuraava taantuma saattavat luoda jatkossa lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, mikä nostaa ilmastointiparannusten kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronaviruksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt tek...

Författare Caverion

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.