Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-08

Cavotec 2 kv: Resultat före skatt 6,7 MEUR (5,5) (Forts)

(Kompletterat med fjärde, femte och sjätte stycket)

(SIX) Verkstadsbolaget Cavotec rapporterar ett resultat före
skatt på 6,7 miljoner euro (5,5) i det andra kvartalet 2013.

Rörelseresultatet blev 6,6 miljoner (5,1), motsvarande en
rörelsemarginal på 9,8 procent (9,3).

Resultatet efter skatt blev 4,7 miljoner (3,8), motsvarande
0,067 euro per aktie efter minoritet (0,054).

Intäkterna var 67 miljoner (55). Ökningen på totalt 23,2
procent fördelas på 24,0 procent volym/pris, 0,4 procent
struktur och -1,2 procent valuta.

Orderingången var 58 miljoner (51). Ökningen på totalt 14,4
procent fördelas på 15,1 procent volym/pris, 0,3 procent
struktur och -1,0 procent valuta.

Orderboken uppgick den 30 juni 102 miljoner (101).

Clara Ljungberg
SIX News

Författare TIC