Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

CDON Group AB: Årsstämma 2014

CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav
idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med
samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt
årets resultat, totalt 514.047.450,18 kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Mengmeng
Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, David Kelly och Patrick
Andersen samt valde Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik till nya
styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som
styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning
för valberedningen.

Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av CDON
Groups långsiktiga incitamentsprogram för 2014, innefattande
bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst
475.000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget.

Årsstämman godkände ändringar i bolagsordningen innebärande bl a att
bolagets säte flyttas till Stockholm.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Mia Brunell Livfors (ny
ledamot) utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lars
Nilsson, David Kelly och Daniel Mytnik (ny ledamot) utsågs till
ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau (ny ledamot) utsågs
till ordförande för ersättningsutskottet och Lars-Johan Jarnheimer
och Daniel Mytnik (ny ledamot) utsågs till ledamöter i
ersättningsutskottet.

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 maj 2014 kl. 12.00.

För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har
gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara
marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com,
Lekmer.com), Mode (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Sport & Hälsa
(Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Hem &
Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2013 genererade gruppen 4,5
miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktie är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet "CDON".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cdon-group-ab/r/arsstamma-2014,c9584071
http://mb.cision.com/Main/53/9584071/244098.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.