Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Cefour: Cefour förvärvar 100 % av L.O. Smith Holdings AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har idag tecknat avtal om
förvärv av 100 % av kapital och röster i L.O. Smith Holdings AB, som
producerar och förpackar alkoholhaltiga drycker och flytande
livsmedel till såväl konsument- som företagsmarknad. Cefour tillförs
genom affären en omsättning på c:a 60 mkr på årsbasis med viss
lönsamhet.

Förvärvet omfattar samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med
dotterbolag, vilket inkluderar en modern produktionsanläggning i
Götene, en stabil kundbas med långa nationella och internationella
relationer, en bred produktportfölj med starka varumärken samt en
större fastighet, där utöver den egna verksamheten även externa
hyresgäster finns.

Affären värderar hela L.O. Smith Holdings AB till 14 750 000 kr.
Köpeskillingen betalas till

50 %, motsvarande 7 375 000 kr, genom kontant betalning, samt till 50
%, motsvarande

7 375 000 kr, genom nyemitterade B-aktier i Cefour Wine & Beverage
Partihandel AB (publ).

Finansiering av kontant köpeskilling sker genom delregistrering av
teckningsoptioner, vilket innehavare av teckningsoptioner kan göra
fram till och med kl. 24:00 den 15 februari 2016, och därefter den
15:e i efterföljande månader enligt anvisning och instruktion i
tidigare pressmeddelande och på anmälningssedel på bolagets hemsida
(www.cefourwine.com).

När teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av
teckningsoptionen skett, erhåller tecknaren interimsaktier.
Interimsaktierna kommer att omvandlas till ordinarie aktier efter att
registrering skett på Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 1
vecka efter varje tillfälle. Om du har dina teckningsoptioner på depå
och vill utnyttja dina teckningsoptioner, kontakta din
bank/förvaltare. Om du har dina teckningsoptioner på VP-konto och
vill utnyttja dina teckningsoptioner fyller du i anmälningssedeln och
skickar in den till Aqurat Fondkommission AB.

För beräkning av antal nyemitterade aktier i apportemissionen används
volymvägd snittkurs under tio handelsdagar, varav denna dag då
bolaget tecknat förvärvsavtalet skall anses vara dag sex i
tiodagarsperioden. Detta för att skapa största möjliga rättvisa och
transparens, för såväl köpare som för säljare. Slutförande, tillträde
och betalning av köpeskilling beräknas ske inom en månad från dagens
datum.

Allmänt om L.O. Smith-koncernen

L.O. Smith Holdings AB ägs till största del av Alf Almqvist, Christian
Witt och Håkan Roos, vilka varit stora ägare under en längre tid.
Koncernen har ca 16 fast anställda och omsatte ca 70 mkr under
verksamhetsåret 2015.

L.O. Smith Holdings AB äger 90,001 % av verksamhetsbolaget L.O. Smith
AB, vari produktionsverksamheten sköts. Produktionen utgörs av bl.a.
tappning av Svedka Vodka, vilket görs på uppdrag av amerikanska
Constellation Brands Inc, vilka är noterade på börsen i New York,
produktion av flera egna starkspritsprodukter och s.k. shots-likörer
såsom HallonLaks vilka säljs på Systembolaget. Dessutom produceras en
storköksserie bl.a. innehållande sås- och matlagningsviner under
namnet Blomberg, utöver olivoljor och vinäger. Detta driftsbolags
minoritetsägare är tillika bolagets större uppdragsgivare,
Constellation Brands, vilka äger 9,999 % och innehar styrelseplats i
detta bolag.

Götene Västerby 1:263 AB är helägt dotterbolag till
verksamhetsbolaget, L.O. Smith AB, vari ägandet ligger till den
industrifastighet verksamheten är inhyst i. Fastigheten som
innefattar 36 381 m2 industrimark med industrilokaler om 11 750 m2
har även en extern hyresgäst.

L.O. Smith Sverige AB är ett helägt dotterbolag till moderbolaget,
L.O. Smith Holdings AB, vari flera av koncernens varumärken finns
samlade.

Mer information om L.O. Smith-koncernen finns på bolagets hemsida:
www.losmith.se

Finansiell information om L.O. Smith-koncernen

Bolagen i L.O. Smith-koncernen genomför årsbokslut och genomgår sin
ordinarie revision vid tidpunkt för detta offentliggörande, varvid
fastställt och reviderat bokslut inte finns tillgängligt vid detta
pressmeddelandes offentliggörande. Som indikation så redovisas nedan
verksamhetsbolaget L.O. Smith AB's nyckeltal, då detta bolag har
koncernens primära verksamhet och affärsvolym.

Under slutet av 2014 och under hela 2015 har bolaget hanterat inköp
och försäljning å kunds vägnar i ett av fyllningsuppdragen, varvid
både omsättning och kostnader ökat i jämförelse med tidigare år,
vilket skall tas hänsyn till i jämförelsen nedan.

L.O. Smith AB i mkr 2012 2013 2014 2015*
Omsättning 38,3 36,0 36,7 67,6
Rörelseresultat/res. eft. avskr. 1,8 1,9 - 6,2 0,3
Eget kapital 6,7 8,1 4,7 5,0

(* Preliminära siffor)

"Förvärvet av L.O. Smith Holdings AB föregås av en längre tids
diskussioner och förhandlingar och vi är mycket glada över att nu
vara i hamn med en strategisk affär som ger Cefour helt nya
möjligheter för framtiden. Vi ser möjliga synergieffekter och
utvecklingspotential inom flera områden, t ex produktion,
distribution, lagerhantering, marknadsföring och försäljning." säger
Mats Jämterud, styrelseordförande i Cefour.

"När vi blev kontaktade av Cefour kändes det direkt som att bitarna
föll på plats. Det känns mycket bra att göra en affär med en
industriell ägare som har den inriktning, kompetens och den ambition
som krävs för att bygga vidare på det som vi har skapat. För oss som
huvudägare av L.O. Smith-koncernen är det centralt att verksamheten
fortsätter att drivas som idag och att den kompetens och det
engagemang som medarbetarna har kan fortsätta att utnyttjas på ett
framgångsrikt sätt. Med Cefour som ny ägare ser vi att alla de
kriterierna uppfylls, och det gör att vi ser mycket positivt på ett
fortsatt engagemang framåt." säger Alf Almqvist, styrelseordförande
och delägare i L.O. Smith Holdings AB.

"Det är väldigt tillfredställande att efter den framgångsrikt
genomförda företags-rekonstruktionen av Cefour nu kunna inleda ett
nytt kapitel i företagets historia med denna starkt symboliska och
industriellt korrekta affär. Vi ser det som ett ytterligare bevis på
bolagets turn-around och fylls av ny energi för att tillsammans med
teamet på L.O. Smith ta den gemensamma verksamheten till nästa nivå.
Den nya Cefour-koncernen får genom affären ett starkare anslag i
marknaden och ett bredare produktutbud, vilket skall syfta till än
mer utvecklade kundrelationer." säger Henrik Sundewall, VD på Cefour.

"Vi är imponerande av L.O. Smiths historia och långsiktiga utveckling.
Det är mycket glädjande att huvudägarna till L.O. Smith väljer att
stanna kvar som ägare genom att erhålla dellikvid i aktier i Cefour
och vi ser fram emot att dra nytta av deras kompetens och erfarenhet
i den nya strukturen och verksamheternas fortsatta drift." säger Mats
Jämterud, ordförande i Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/cefour-forvarvar-100---av-l-o--smith-...
http://mb.cision.com/Main/11623/9907800/472778.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.