Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Cefour: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

På extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage AB (publ) ("Bolaget")
som hölls den 20:e november 2015 kl.14:00 i Stockholm, fattades
följande beslut:

Förslag om ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningens § 4 och § 5 1-2 st.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40
000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000
aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B.
Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall
medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och
B-aktie till ett antal av högst 800 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17
200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000
aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B.
Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall
medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och
B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.

Förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av
aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier. Enligt
beslutet sker minskning av aktiekapitalet med 1 127 043,13 kronor för
att täcka en förlust om samma belopp som framgår av den av Bolaget
lämnade delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Förslag om minskning av aktiekapitalet för avsättning till eget
kapital:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av
aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning
av aktier. Enligt beslutet sker minskning av aktiekapitalet med 5 395
529,21 kronor. Minskning motsvarar det belopp som den ökning av
aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B som styrelsen
avser att fatta beslut om senast den 24 november 2015 med stöd av
bemyndigande lämnat av den extra bolagsstämman den 20 augusti 2015.

Till aktiekapitalet kommer genom styrelsens planerade beslut om
nyemission av aktier att föras ett belopp som minst motsvarar
minskning om 5 395 529,21 kronor. Genom denna åtgärd kommer
aktiekapitalet att uppgå till minst det belopp till vilket det
uppgick omedelbart före minskningen enligt beslutet, varför inget
tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol
erfordras. Minskningen kommer inte att påverka Bolagets bundna egna
kapital i övrigt.

Förslag om ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningens § 4 och § 5 1-2 st.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17
200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000
aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B.
Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall
medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och
B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24
000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000
aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B.
Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall
medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och
B-aktie till ett antal av högst 1 200 000 000.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i
besluten:

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att göra de smärre
justeringar av besluten, beslutade på extra bolagsstämma enligt ovan,
som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten
hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-c...
http://mb.cision.com/Main/11623/9871587/447643.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.