Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Cell Impact: Cell Impact bokslutskommuniké 2018

CELL IMPACT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (0,05).
• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,4 mkr (-7,6).
• Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,5 mkr (-7,7).
• Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,69 kr (-0,56).
• Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 19,1 mkr (23,1) eller 1,06 kronor per aktie (1,68). Soliditeten på balansdagen uppgick till 50 procent (78).
• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 mkr (-5,9).
• På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 8,0 mkr (9,8).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• I oktober utökade Cell Impact närvaron i Kina genom att rekrytera Ms. Tingting Guan med stationering i Hangzhou City i Zhejiang-provinsen. Ms Guan har doktorerat i bränslecellsteknik på KTH i Stockholm och är Cell Impacts lokala representant i Kina.
• I november rekryterades Anders Öberg som teknisk chef (CTO). Anders har lång industriell erfarenhet av metallbearbetning och kommer senast från en tjänst som teknisk chef på Bharat Forge Kilsta AB.
• I november annonserades att företaget påbörjat en kapitalanskaffningsprocess och att den avses genomföras via en riktad nyemission.
• I slutet av november fick Cell Impact en kinesisk beställning på flödesplattor värd cirka 2,3 MSEK.
• I december meddelades att Cell Impacts huvudägare Östersjöstiftelsen beviljat en bryggfinansiering om 10 MSEK.
• En andra PPAP (Production Part Approval Process) genomfördes och godkändes under kvartalet.

2019-02-12

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com mailto:mats.svanberg@cellimpact.com .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Pressrelease 2019-02-12.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25114
Cell Impact Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25115

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se mailto:certifiedadvisor@penser.se .

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-12 kl. 08:00 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.