Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-29

Cell Impact: Delårsrapport 1 januari - 31 december 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

* Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,3 mkr (0,6).
* Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-2,3).
* Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,6
mkr (-2,2).
* Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, uppgick till -0,18 kr (-0,26).
* Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 2,3 mkr (8,2) eller 0,3
kronor per aktie (1,0). Soliditeten på balansdagen uppgick till 30
procent (72 %).
* Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9
mkr (-1,3).
* På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 2,7 mkr (6,9).

VD har ordet
Under det fjärde kvartalet har vi noterat en markant ökning av intresse för
vårt erbjudande. Bolaget har nu fler pågående diskussioner än tidigare i
bolagets historia. Några av kontakterna är nya, men det handlar också om
gamla kontakter där aktörerna sökt upp oss för att hitta lösningar på sina
problem. De hetaste affärsmöjligheterna finns bland stora globala aktörer
inom fordonsindustrin och energisektorn, men även bland bolag verksamma
inom andra industrisegment. Av dessa har flera konkretiserats genom
sekretessavtal.

I början av nya året meddelades också att vi tecknat ett nytt kommersiellt
utvecklingsavtal med en global marknadsledare inom ett nytt industriellt
segment. Det ger Cell Impact möjligheten att växa vår affär genom att
bredda användningsområdena vilket förstås är glädjande.

Aktiviteten på den globala bränslecellsmarknaden har ökat markant på senare
tid. Drivkrafterna bakom det ökade intresset för bränslecellsdrivna fordon
är dels den starka trenden att minska utsläppen av fossila växthusgaser och
dels det mer lokala problemet med ohälsosamma storstadsmiljöer med höga
nivåer av luftburna partiklar. Batteri- och bränslecellsdrivna elbilar
erbjuder båda lösningar på dessa miljöproblem. Generellt kan man säga att
batteridrivna elbilar har en kostnadsfördel vid korta körsträckor och
bränslecellsbilar vid långa körsträckor. De är båda fortfarande dyrare än
fordon med förbränningsmotor, men skillnaden håller stadigt på att minskas
i takt med att i synnerhet de bränslecellsdrivna alternativen blir allt
billigare.

Under kvartalet har Cell Impact tillförts kapital via ett lån från Almi,
vilket tillsammans med den just genomförda riktade emissionen ger oss
möjlighet att förbereda oss för den förväntade ökningen i aktivitet. Vi
avser att under 2016 öka produktionskapaciteten, förstärka organisationen
och förbättra patentportföljen i syfte att kunna skapa större värden för
våra kunder. Omsättningsmässigt blev helåret 2015 ett mellanår för Cell
Impact, Den markant ökade aktiviteten i slutet av året och början av detta
år gör dock att styrelsen och ledningen bedömer att förutsättningarna är
goda för att innevarande räkenskapsår skall bli mer framgångsrikt än
tidigare år.

Karlskoga den 28 januari 2016
Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen

* Årsredovisning för 2015 - 18 mars 2016
* Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 - 22 april 2016
* Årsstämma för 2015 - 12 maj 2016
* Delårsrapport för perioden januari-juni 2016 - 15 juli 2016
* Delårsrapport för perioden juli-september 2016 - 21 oktober 2016
* Bokslutskommuniké 2016 - 27 januari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Karlskoga den 28 januari 2016

Jan Rynning, ordf.

Jan Alvén

Kjell Östergren

Tove Langlet

Mats Wallin, VD

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Bokslutskommunike 2015.pdf

Certified Adviser
Erik Penser Bankaktiebolag 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser
för Cell Impact.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.