Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-02

CellaVision AB: Kallelse till årsstämma för 2015 i CellaVision AB (PUBL)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj
2015 kl. 16.00 i CellaVisions lokaler på Ideon, Scheelevägen 19 A, Delta 5,
Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april
2015, dels senast den 29 april 2015 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt
att delta i årsstämman per post till Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso,
211 15 Malmö, via e-post tillcellavision@fredersen.se eller per fax
040-232003.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt telefonnummer dagtid. I
förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges.

Registrering i aktieboken

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 april 2015
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Läs hela kallelsen via länken nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Zlatko Rihter, CEO, CellaVision AB
Telefon:+46 733 62 11 06| E-mail:zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan
sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och
automatiserad mikroskopering. I de flesta länder sker försäljning via
globala partners. Direktförsäljning sker i Norden och via dotterbolag i USA,
Kanada och Japan. 2014 var omsättningen 217 Mkr och försäljningen fortsätter
att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision
har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs
mer påwww.cellavision.se.

Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (PUBL)
http://hugin.info/132164/R/1908394/680072.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

HUG#1908394

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.