Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 8 maj, 2019

Årsstämma i CellaVision AB (publ)

den 8 maj 2019

Informationen lämnades för offentliggörande 2019-05-08 kl 20:30

CellaVision AB (publ) höll den 8 maj 2019 årsstämma i bolagets lokaler på
Mobilvägen 12 i Lund.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenÅrsstämman beslutade om utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag
den 10 maj 2019, innebärande att utbetalning väntas ske den 15 maj 2019.

StyrelseÅrsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan
styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anna Malm Bernsten,
Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och
Stefan Wolf. Årsstämman valde Sören Mellstig till ordförande för styrelsen.

StyrelsearvodeÅrsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000
kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 225 000
kronor men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast
anställda i bolaget. Tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till
ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga
ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga
ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

RevisorDeloitte AB valdes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Maria Ekelund kommer att vara
huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för utseende av
valberedning, med den rättelsen att styrelsens ordförande ska kontakta de
fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok per den
31 augusti 2019 (och inte den 30 september 2019) och be dem utse en ledamot
vardera till valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Lund den 8 maj 2019
CellaVision AB (publ)
Styrelsen

VD Zlatko Rihter anförande till aktieägarna presenteras på bolagets
webbplats
under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, CEO, CellaVision AB.
Phone: +46 733 62 11 06
e-mail: zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan
sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och
automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med
stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i 32 länder.
2018 var omsättningen 365 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är information som CellaVision (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
lämnades genom kontakt med ovanstående kontaktperson för offentliggörande den
8 maj 2019 kl. 20:30.

CellaVision stämmokommunike SV
http://hugin.info/132164/R/2243901/885986.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.