Du är här

2017-10-06

Cellink AB: CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

Styrelsen för CELLINK AB (publ) ("CELLINK" eller "Bolaget") har, med
stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den
29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till
Handelsbanken Fonder om totalt 326 087 B-aktier.

· Teckningskursen uppgår till 92 SEK per aktie
· CELLINK tillförs sammanlagt 30 MSEK
· Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och
motivet för den riktade emissionen är att öka basen av långsiktiga
och engagerade aktieägare för att möjliggöra en beredskap för en
högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv

· Styrelsen bedömer att emissionen kommer att vara till nytta för
bolaget och därmed för dess aktieägare

· För existerande aktieägare resulterar emissionen i en
utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av kapitalet och cirka 3,1
procent av rösterna i Bolaget

· Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 6 865 676
till 7 191 763 stycken.

· Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 7 240 676 aktier
till totalt 7 566 763 aktier, fördelat på 375 000 A-aktier och 7 191
763 B-aktier

· Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 32 608,7 SEK från 724
067,6 till 756 676,3 SEK och ökar antalet röster från 10 615 676 till
röster 10 941 763

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: eg@cellink.eu (http://file:///C:/Users/daniel.orispaa/AppData/Local/Microsoft/Windows/T...) E-post: gd@cellink.eu

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som
idag används av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida
forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så
kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar
utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade
3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets
Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cellink-ab/r/cellink-genomfor-riktad-nyemissio...
http://mb.cision.com/Main/14960/2361917/732612.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.