Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Cellink AB: Kommuniké från årsstämma den 13 december 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
avseende verksamhetsåret 2017-09-01 - 2018-08-31.

· Stämman beslutade om att inte dela ut några vinstmedel och att
balansera resultatet i ny räkning.

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att styrelsen ska
bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter samt (0)
styrelsesuppleanter.

· Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2018/2019 välja 6
styrelseledamöter.

· Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med
300 000 SEK till styrelsens ordförande och med 100 000 SEK till varje
stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

· Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden
intill nästa årsstämma:

· Omval av Göran Nordlund som Styrelseordförande
· Omval av Artur Aira som styrelseledamot
· Omval av Ingela Hallberg som styrelseledamot
· Omval av Bengt Sjöholm som styrelseledamot
· Omval av Erik Gatenholm som styrelseledamot
· Nyval av Carsten Browall som styrelseledamot
· Omval av Deloitte som revisionsbolag med den huvudansvarige revisorn Fredrik Jonsson.
· Stämman beslutade att anta nya principer för utseende av ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med valberedningens förslag.
· Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma ta beslut om nyemission till en maximal utspädning för nuvarande aktieägare om max cirka 10 %.
· Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner för anställda.
· Stämman beslutade att i enlighet med storägares förslag införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Carsten Browall.

Vid årsstämman var ca 66% av rösterna representerade.

För ytterligare information kontakta:

Erik Gatenholm, VD Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: 070 991 86 04

Telefon: +1 650 515 5566 Telefon: +1 857 332 2138

E-post: eg@cellink.com E-post: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag
använt av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida
forskningen visar sig framgångsrik, kan eventuellt hela mänskliga
organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar
utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK's egna 3D-skrivare
och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB,
tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier
handlas på Nasdaq First North under kortnamn

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cellink-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-13-d...
https://mb.cision.com/Main/14960/2700694/963261.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.