Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Cellink AB: Kommuniké från årsstämma i CELLINK AB (publ)

Vid årsstämma i CELLINK AB (publ) ("Bolaget") den 18 december 2019
fattades följande beslut avseende verksamhetsåret 1 september 2018 -
31 augusti 2019.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och
revisorns tillstyrkan, att fastställa resultat- och balansräkning för
moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för
verksamhetsåret 2018/2019 samt att Bolagets resultat ska balanseras i
ny räkning.

· Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

· Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju
utan suppleanter.

· Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
arvode till styrelsen och revisorn.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om
omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Artur Aira, Ingela
Hallberg, Bengt Sjöholm och Erik Gatenholm samt nyval av Christian
Wildmoser och Helena Skåntorp.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om
omval av Deloitte AB som revisionsbolag med den huvudansvarige
revisorn Fredrik Jonsson.

· Årsstämman beslutade att de principer för utseende av
valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen som
antogs 2018 ska gälla oförändrat intill nästa årsstämma.

· Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för
ersättning för ledande befattningshavare.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att
anta ny bolagsordning, för att dels möjliggöra uppdelning av Bolagets
aktier, dels möjliggöra framtida nyemissioner, dels ändra Bolagets
räkenskapsår till kalenderår.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
uppdelning av Bolagets aktier innebärandes att varje aktie, oavsett
aktieslag, delas upp i fyra aktier (aktiesplit 4:1).

· Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att
inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom
CELLINK-koncernen ("Optionsprogrammet 2019") genom riktad emission av
högst 1 600 000 teckningsoptioner.

· Årsstämman beslutade att, i enlighet med några av Bolagets större
aktieägares förslag, att inrätta ett nytt incitamentsprogram för
styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ("LTIP 2019")
genom riktad emission av högst 220 000 teckningsoptioner.

· Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag,
bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya
B-aktier med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.

Vid årsstämman var cirka 84,81% procent av rösterna representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00 Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566 Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: eg@cellink.com Email: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK (https://cellink.com/) har skapat en av världens första
universella biobläck, idag använt av många av världens mest
välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med
levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och
om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela
mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella
biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK's
egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik
Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är
Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet CLNK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cellink-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-celli...
https://mb.cision.com/Main/14960/2994898/1164375.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.