Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

CELLINK: ORGANISK TILLVÄXT 51% 1 KV, NEGATIVT RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Cellink, som har utvecklat
3D-bioskrivare för produktion av mänsklig vävnad, redovisar en
nettoomsättning på 46,4 miljoner kronor (20) för det första kvartalet i det
brutna räkenskapsåret, motsvarande en ökning om 132 procent jämfört med
motsvarande period året innan. Den organiska tillväxten uppgick till 51
procent (148%).

"Bolagets strategiska val att övergå från distribution i stora delar av Europa
till direktförsäljning har fortsatt varit en hämmande faktor för
försäljningsutvecklingen i kvartalet. Skiftet förväntas ha en negativ effekt
på tillväxten i det korta loppet men positiv effekt i det längre loppet då
bolaget förväntar sig att direktförsäljningen kommer att öka tillväxttakten
och marginalerna på längre sikt", skriver bolaget.

Ebitda-resultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (1,6), motsvarande en
negativ marginal (8,0%).

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -6,5 miljoner kronor
(0,7).

"Bolaget har aktivt satsat på en stark tillväxt, inte minst med en fortsatt
stor satsning på anställningar i den kommersiella organisationen, vilket
gjort att omkostnaderna har ökat i en snabbare takt än nettoomsättningen
under kvartalet. Rörelseresultatet i kvartalet påverkas fullt ut av
avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar från Cytena och Dispendix
om 1.855 tusen kronor. Vidare har arbetet inför flytt till Nasdaq Stockholm
(main market) belastat kvartalets rörelseresultat negativt med cirka 2,6
miljoner kronor", skriver bolaget.

Nettoresultatet uppgick till -5,1 miljoner kronor (0,7), vilket ger ett
resultat per aktie efter utspädning om -0:53 kronor (0:08).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till
-19,7 miljoner kronor (-4,2).

"Minskningen var främst hänförlig till ökade satsningar på den kommersiella
organisationen", skriver bolaget.

Majoriteten av utleveranserna under kvartalet skedde under kvartalets sista
månad vilket gjorde att kundfordringarna ökade till 54 miljoner kronor
(17,8).

"Koncernen ser fortsatt ökade kundfordringar i kvartalet, men kundfordringar
sett som andel av tolv månaders rullande försäljning har sjunkit till 41%
(44%) jämfört med 31 augusti 2019", skriver Cellink.

Kassaflödet påverkades även negativt av en utebliven inbetalning av
forskningsstöd om cirka 10 miljoner kronor som inkom efter kvartalets utgång.

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens likvida medel och kortfristiga
placeringar till cirka 69 miljoner kronor (123). Koncernens externa
finansiering är begränsad till ett lån från VGR om 0,6 miljoner kronor.
Koncernen har således en nettokassa, heter det.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.