Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Cereno Scientific: Cereno Scientific har emitterat den fjärde tranchen

Styrelsen för Cereno Scientific AB (publ) ("Cereno") har emitterat den
fjärde Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till
3 500 000 kronor, till European High Growth Opportunities
Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som
Cereno tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 19 mars
2018.

Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av deras
nominella värde, vilket innebär att Cereno kommer att tillskjutas
medel om 3 500 000 kronor. Konverteringen av konvertiblerna kan
påkallas fullt ut eller delvis av innehavaren under en period om tolv
månader efter att konvertiblerna har registrerats hos Bolagsverket.
Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp uppgående
till 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen
enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie av
aktieslag B i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregår
dagen för begäran om konvertering.

Konvertiblerna utfärdas tillsammans med 159,091 teckningsoptioner
kopplade till konvertilblerna som berättigar European High Growth
Opportunities Securitization Fund att teckna ytterligare 159,091
aktier av aktieslag B inom fem år, till ett lösenpris på 6,6 kronor
per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Cereno att erhålla ca
1,050,000 kronor, motsvarande 30 % av konvertiblernas nominella
värde.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet
från bolagsstämman den 13 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den
vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger
stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga
dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas
av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en
möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk
för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med
blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en controlled release
formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort
utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i
Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub
(http://www.azbioventurehub.com/) och utvecklas med stöd av GU
Ventures (http://ventures.gu.se/). Cereno Scientifics B-aktie är
noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B,
ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/cereno-scientific-har-emit...
http://mb.cision.com/Main/14131/2577795/880358.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.