Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Cereno Scientific: Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fun...

Cereno Scientific AB (publ) ("Cereno" eller "Bolaget") har ingått ett
finansieringsavtal med European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue
Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av
konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en
24-månadersperiod, erhålla 82,0 MSEK och potentiellt ytterligare 24,6
MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

Cereno Scientific har ingått finansieringsavtalet i syfte att
säkerställa Bolagets finansiering. Finansieringen beräknas förse
Cereno Scientific med kapital över de närmaste 30 månaderna och
implementering av Bolagets planerade Fas IIb-studie.
Finansieringsavtalet är villkorat av att årsstämma för relevanta
perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler
och teckningsoptioner under de relevanta perioderna, varvid det
första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den
19 april, 2018.

"Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande
finansieringsbehov mycket bra. Lösningen är både kostnadseffektiv och
flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Det ger oss finansiell
stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår
kommande Fas IIb-studie" säger Cereno Scientifics vd Sten R.
Sörensen.

Pierre Vannineuse, CEO och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean
Investment Group, och chef över European High Growth Opportunities
Securitization Fund, kommenterar:

"Vi är mycket glada att välkomna Cereno Scientific bland våra
portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean's
större intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera
två miljarder euro i ledande europeiska yngre hälso- och
sjukvårdsföretag.

Vi är övertygade om att nu när finansieringen av bolaget är
säkerställd under en lång period kommer ledningen att kunna fokusera
på att leverera de förväntade resultaten av Bolagets mycket lovande
tillvägagångssätt i förebyggande medicin för att förebygga sjukdomar
orsakade av trombos."

Huvudsakliga villkor
Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla
skuldebrev och teckningsoptioner med rätt till konvertering till
aktier av serie B i Bolaget.

Finansieringslösningen består av en initial period om tolv månader.
Vid utgången av den initiala perioden har Bolaget möjlighet att
förlänga finansieringen i ytterligare tolv månader. Under den
initiala perioden har Bolaget möjlighet att erhålla 40 MSEK genom
utfärdandet av elva Trancher bestående av konvertibla skuldebrev med
tillhörande teckningsoptioner. Om Bolaget beslutar att förlänga
finansieringen innebär det att Bolaget har möjlighet att erhålla
ytterligare 42 MSEK genom utfärdandet av tolv Trancher. Förutom den
första Tranchen under initiala perioden som uppgår till 5 MSEK,
uppgår samtliga övriga Trancher till 3,5 MSEK vardera. En av Bolagets
större aktieägare, GU Ventures AB, kommer att ingå ett aktielåneavtal
med European High Growth Opportunities Securitization Fund,
innebärande att GU Ventures kommer att låna ut aktier av serie B till
European High Growth Opportunities Securitization Fund motsvarande
storleken på den första tranchen, 5 MSEK. Exakt antal aktier kommer
att fastställas när konverteringskursen för den första tranchen
fastställts. Aktielåneavtalet löper tills vidare.

I samband med varje Tranche emitteras teckningsoptioner med rätt för
investeraren att teckna aktier av serie B i Bolaget. Om samtliga
teckningsoptioner för det totala åtagandet utnyttjas, tillförs
bolaget ytterligare 24,6 MSEK (det vill säga 30 procent av totala
åtagandet), sammantaget innebär det att bolaget tillförs totalt 106,6
MSEK.

De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B
inom 12 månader från emissionstillfället. Teckningsoptionerna måste
utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället. De konvertibla
skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp.

Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs
för teckningsoptionerna fastställs baserat på en prisperiod om 15
handelsdagar direkt före ett referensdatum.

De konvertibla skuldebreven, konverteras obligatoriskt tolv månader
efter utfärdande och fram till dess till 93% av det dagliga lägsta
VWAP under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran.

För teckningsoptionerna, definieras teckningskursen för varje Tranche
av teckningsoptioner som 120% av VWAP observerat för prisperioden om
15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att
Investeraren tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill
säga när Bolaget påkallar en Tranche, förutom vid den första Tranchen
då lägsta VWAP under prisperioden används för beräkning.

Om det totala åtagandet utnyttjas, vilket innebär konvertibla
skuldebrev om 82 MSEK i sammanlagt nominellt belopp, kommer
kostnaderna för Bolaget för bland annat finansiella och juridiska
tjänster uppgå till cirka 7 procent av det totala åtagandet. I det
fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya
aktier i Bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av
det totala åtagandet.

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
European High Growth Opportunities Securitization Fund SF är ett
institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som
fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som
bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv
rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i mycket
innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av
tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt
finansieringsalternativ.

Om Alpha Blue Ocean Investment Group
Alpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en
familj av investeringar och de opererar över multipla jurisdiktioner
och fokuserar på att finansiera mycket innovativa teknologier,
samtidigt som de behåller en passiv roll i förvaltningen av sina
portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att
tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och
equity-finansiering till börsnoterade företag globalt och inom
varierande sektorer inklusive hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift
och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudrepresentationskontor är
baserat i London, Storbritannien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den
vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger
stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till
bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.
Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1, förväntas ge en möjlighet
till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för
allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med
blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd
substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt
läkemedel. Bolaget är Göteborgsbaserat med kontor i AstraZenecas
BioVentureHub (http://www.azbioventurehub.com/) och utvecklas med
stöd av GU Ventures (http://ventures.gu.se/).Cereno Scientifics
B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B,
ISIN: SE0008241558.

För mer information, se www.cerenoscientific.se.
Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 mars 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/cereno-scientific-ingar-et...
http://mb.cision.com/Main/14131/2474491/807386.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.