Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-09

Cereno Scientific: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

Idag, den 9 september 2016, hölls extra bolagsstämma i Cereno
Scientific AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om inval av ny styrelseledamot
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen
skall utökas från sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter,
till sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, genom inval
av två nya styrelseledamöter, Gunnar Olsson och Thomas Pollare (se
mer information nedan) och genom avgång av en styrelseledamot, Sten R
Sörensen, tillika Bolagets VD. Övriga styrelseledamöter och bägge
styrelsesuppleanterna kvarstår.

Gunnar Olsson, 62 år, är legitimerad läkare och medicine doktor, och
en erfaren ledare från läkemedelsindustrins forskning och utveckling.
Han har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20
år. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "life
cycle management", samt har bidragit till mer än ett dussin
framgångsrika globala produktregistreringar för behandling av
hjärt-kärl (ex Seloken®, Crestor®) och mag-tarm sjukdomar (ex
Nexium®). Gunnar Olsson har också haft olika uppdrag inom akademin,
bl.a. som adjungerad professor i Cardiovascular Drug Research vid
Karolinska Institutet och har mer än 125 publikationer. För närvarade
är han styrelseordförande för Athera Biotechnologies AB, samt
styrelseledamot i European Society of Cardiology och BioCrine AB.

Thomas Pollare, 62 år, är också legitimerad läkare och medicine
doktor, med lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han har arbetat
på företagsledningsnivå i ett flertal internationellt verksamma
företag såsom Kabi-Pharmacia, Schering-Plough Inc. och Pharmacia
Corp. Han har bl.a. varit ansvarig för flera framgångsrika
produktlanseringar inom olika terapiområden. Thomas Pollare har även
en gedigen erfarenhet från riskkapitalbranschen, där han har arbetat
som partner vid den internationella riskkapitalfirman 3i Plc och
medlem av 3i Global Healthcare Team. Han har stor erfarenhet av
affärsutveckling och har bidragit till ett flertal framgångsrika
affärer inom området. Thomas Pollare är medgrundare av Global Medical
Investments AB och Oncolution AB. För närvarade är han
styrelseordförande för QuiaPEG Pharmaceuticals AB, samt
styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och
Bio-Works Technologies AB.

Beslut om arvode till styrelsen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare
representerande 49,14 procent av aktierna, motsvarande 68,04 procent
av rösterna i bolaget, att styrelsearvode ska utgå med 264 000 SEK
för helår att fördelas till styrelsens ordförande Catharina
Bäärnhielm, samt till de två föreslagna ledamöterna, Gunnar Olsson
och Thomas Pollare, med 88 000 SEK vardera. Styrelseledamot ska kunna
låta helägt eget bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir
kostnadsneutralt för Cereno Scientific AB.

Cereno Scientifics VD, Sten R Sörensen, kommenterar:
- "Det är oerhört glädjande att vi lyckats knyta till oss två så erfarna företagsledare och läkemedelsutvecklare som Gunnar och Thomas. Jag kan inte tänka mig en mer lämplig förstärkning av Bolagets styrelse och vi ser fram emot att få ta del av deras erfarenheter."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten R. Sörensen - VD, Cereno Scientific AB
Telefon: 0733-74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som
bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som
ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära
sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag
den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling
föreligger relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer
vilket leder till låg dosering med bristande effekt och därför
relativt stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics
läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för att uppnå ett effektivt
läkemedel för förebyggande av blodproppar utan den blödningsrisk som
nuvarande behandlingsalternativ medför. CS1, som är en ny formulering
av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till
färdigt läkemedel. Utvecklingen av CS1 är baserat på många års
forskning. Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i
experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt
mot blodpropp har visats i in vivo studier på djur. Indikation på
kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora
epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett
möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade
folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har
huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet på
AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg och utvecklas med stöd av GU
Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/kommunike-fran-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/14131/2076556/559882.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.