Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

CGit Holding AB: CGit bokslutskommuniké 2018

VD KOMMENTAR

Ett år som publikt bolag!

2018 har varit ett roligt och lärorikt år på många sätt. Ett år som
publikt bolag har ställt högre krav på våra processer och rutiner.
Ett bokslut blir inte bara inte ett ekonomiskt bokslut utan också ett
mentalt sådant. Det ger utrymmer för reflektion av vad vi åstadkommit
under året som gått, vilket roligt nog är en hel del! Bland annat är
vi numer en del av Sveriges innovationssatsning inom AI! Vi har också
nått en av de långsiktiga milstolpar vi satt upp som mål, att våra
avtalsintäkter med tillhörande produkt och tjänsteflöde täcker vår
löpande kost.

Vårt samarbete med Nvidia, en av våra totalt sex strategiska partners
har tagit fart. Vi är nu utsedda till Elite Partner för deras DGX
plattform. Där är vi en av endast två partners i Norden! Vår grundare
och CVO, Christan Gustavsson, har av Nvidia fått utmärkelsen
AI-Innovator of the year-2018 för sina insatser som IT-arkitekt för
avancerad AI, vilket är fantastiskt!

Vår omsättning har under 2018 varit jämt fördelat över året, allt
enligt vår plan. Det skapar en trygghet och ett jämnt kassaflöde.
Historiskt sett har vi lyckats göra någon större affär som har
utmärkt sig i något enstaka kvartal. Under 2018 har vi dock skapat en
jämnare leverans och bättre harmoni i verksamheten. Resultat i det
verksamhetsdrivna bolaget CGit AB visar ett EBITA om 1 409 KSEK
jämfört med föregående år (360 KSEK), en ökning på 291% och
omsättningen i det verksamhetsdrivna bolaget är 58,9 MSEK jämfört med
föregående år (56,5 MSEK), en ökning på 4 %.

Det går fort i IT-branschen och jag brukar leva efter devisen
"utvecklas man inte så avvecklas man". 2018 är inget undantag.
Utvecklingen går i rasande takt på många fronter. Hos oss har
framförallt vår satsning på AI-infrastruktur och paketerade tjänster
tagit fart. Under året har vi investerat i ett nytt kluster från
Nvidia, detta för att kunna erbjuda marknaden ett effektivt sätt att
testa och genomföra PoC (Proof of Concept) av sina applikationer i en
kraftfull IT-infrastruktur. Vi erbjuder även marknaden möjligheten
att köra avancerade applikationer utan att själva investera i egen
infrastruktur.

Vi ser att efterfrågan på svenska datacenter ökar markant, främst pga
av säkerhetsaspekter. Vi anser att det är extremt viktigt att
datacentret är lokalt (svenskägt) ur ett säkerhetsperspektiv avseende
både algoritmer och att känslig och värdefull data inte lämnas utan
kontroll in i olika molnlösningar. Det baseras inte bara på vår egna
erfarenhet och kompetens inom området utan även uttalande från
myndighetssamarbetet Esams (http://www.esamverka.se/)
(http://www.esamverka.se/)juridiska expertgrupp. Detta är speciellt
viktigt med tanke på utländsk lagstiftning, exempelvis "Cloud ACT",
där amerikanska aktörer kan tvingas att lämna ut känslig information
till amerikanska myndigheter. Vi har etablerat oss som den ledande
aktören av AI-infrastruktur på den svenska marknaden.

Jag kan med glädje konstatera att samtliga våra intäktsben levererar
och det skapar en bra grund och stabilitet framåt. Vårt Auto-IT
erbjudande tillsammans med vår hosting som står för merparten av våra
avtalsintäkter ökar ständig samt föder vår konsultverksamhet och ett
löpande flöde av relaterade produkter. Därtill har vi våra projekt
och lösningsförsäljning som baseras på produkter från våra sex
strategiska partners.

Sveriges riksdag har tagit beslutet att Sverige ska vara att räkna med
när det gäller framtiden inom AI. En arbetsgrupp skapades och vi blev
en del av den. Nu är Sveriges AI-innovations Center skapat och vi
fortsätter att vara en del av Sveriges utveckling inom AI.

2019-02-28

Mattias Bergkvist

VD CGit Holding AB (publ)

AFFÄRSIDÉ

Genom att utmana med innovativa, smarta och enkla lösningar ökar vi
våra kunders konkurrenskraft.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

CGit har sedan 2007 levererar specialistkunskap och marknadsledande
lösningar inom virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och
idédrivet bolag med fokus på engagemang, kunskap, tillgänglighet samt
flexibilitet.

Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar
och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det
åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners
som tillsammans skapar synergier.

Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med
gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara
värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering,
säkerhet, automatisering och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en
IT- partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt
IT-lösningar som stärker vår kunders verksamheter.

HÄNDELSER UNDER 2018

2018-01-11 CGit gör affär kring nästa generations datacenter.
Befintlig kund till CGit har tagit beslutet att bygga ut befintlig
lagring för att säkerställa morgondagens krav från verksamheten.
Kunden som är verksam inom e-commerce och retail säkerställer och
stärker upp sin befintliga miljö kring datacenter baserat på teknik
från Pure Storage. De här affären ligger i linje med våra
expansionsplaner framåt och vår strategi för tillväxt. Värde 1,5 MSEK

2018-01-15 Året har börjat bra som planerat. CGit gör affär kring
nästa generations datacenter. Befintlig kund till CGit har tagit
beslutet att bygga ut befintlig infrastruktur för att säkerställa
morgondagens krav från verksamheten. Kunden som verkar inom branschen
för globalt skydd och bevakning av varumärken och domännamn
framtidssäkrar sin befintliga miljö kring datacenter baserat på
teknik från Arista och Nutanix. Den här affären ligger i linje med
våra expansionsplaner framåt och vår strategi för tillväxt. Värde 2,2
MSEK

2018-01-18 CGit gör affär med ny leverantör - Avecto är en innovativ
leverantör som erbjuder lösningar inom nästa generations säkerhet.
Kunden som är en befintlig kund inom datacenter ger oss nu utökat
förtroende inom säkerhetsområdet. Kunden investerar i en endpoint
protection lösning för att göra sin infrastruktur än säkrare. Värde
300 KSEK

2018-01-31 CGit har idag tagit hem en stor och strategiskt viktig
order med en av Göteborgs mest välkända företag inom mötesbranschen.
Ordern avser utbyggnad och installation av nästa generations
hyperkonvergerade datacenter och har ett värde på 800 000 SEK. Med
denna affär i hamn stänger CGit en av de absolut starkaste månaderna
i bolagets historia avseende lösningsförsäljning av nästa generations
IT-infrastruktur.

2018-02-09 CGit har idag tagit hem två viktiga affärer avseende
IT-infrastruktur. Lösningarna innefattar helt ny infrastruktur och
MDM samt installation, deployment, drift och övervakning. Kunderna är
verksamma inom handel/industri och management/konsulting. Värdet på
de här två affärerna uppgår till 1 MSEK. CGit fortsätter att leverera
lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

2018-03-09 CGit har idag tagit hem en viktig affär avseende Pure
Storage-lösning. Lösningen innefattar utbyggnad av befintlig Pure
Storage lösning men där CGit får förtroendet som ny leverantör.
Värdet på affären uppgår till 335 KSEK.

2018-03-15 CGit har idag fått första avropet på ett större avtal
avseende säkerhetsplattform. Kunden som är ett forskningsinstitut och
innovationspartner ska säkra upp sin IT-infrastruktur genom en större
utbyggnad av deras säkerhetsplattform. Det kommer att genomföras ett
antal större avrop under året där vi förväntar oss flera större avrop
avseende både konsultationstjänster och säkerhetsprodukter. CGit har
idag fått sitt första avrop baserat på bolaget Palo Alto Networks
säkerhetsprodukter. Värde 275 KSEK

2018-04-13 CGit har tagit en viktig affär, värd 10 miljoner kronor.
Kunden som är en nyckelaktör inom fordonsrelaterad AI och Deep
Learning investerar i IT-infrastruktur som en del av utvecklingen av
nästa generations självgående fordon. Värdet på affären uppgår till
10 MSEK

CGit säger: "Vår satsning på att leverera marknadens bästa plattform
för AI och Deep Learning ger nu konkret resultat. Vi står väl rustade
för den kraftigt ökande tillväxt som väntas inom AU och Deep Learning
de kommande åren"

2018-04-25 CGit har idag skrivit ett avtal med en global och välkänd
kund inom den maritima industrisektorn. Avtalet, som innefattar
hosting- och driftsåtagande kring delar av kundens centrala
infrastruktur, är initialt värt cirka 1 MSEK per år med möjlighet
till ytterligare utökat åtagande under 2018-2019.

2018-05-22 CGit kommer att erbjuda Sveriges modernaste
AI-infrastruktur som tjänst. Infrastrukturen baseras på den absolut
senaste tekniken för utveckling inom AI och Deep Learning. För CGit
är det en naturlig följd av de senaste årets stora framgångar med att
leverera nyckelfärdiga infrastrukturlösningar till

Några av de mest prestigefulla AI och Deep Learning-projekten i
Sverige.

CGit har erfarna experter inom AI och Deep Learning som ser till att
projektet kommer igång på kortast möjliga tid. Äntligen kommer
företag som exempelvis vill göra "Proof Of Concept" ha möjlighet att
göra detta på den senaste tekniken utan att någon data behöver lämna
Sverige och

utan att behöva investera pengar och värdefull tid i att bygga en egen
infrastruktur.

-Detta ligger helt i linje med den storsatsning som Sverige gör inom
AI just nu. Vi ser ett enormt behov av att kunna testa och utveckla
på kort tid utan att behöva göra en stor investering i egen
infrastruktur. CGit kommer erbjuda en komplett hård-och
mjukvarulösning för AI och Deep Learning som baseras på NVIDIA DGX-1
och därmed kommer vi ha en av Sveriges modernaste och mest
högpresterande AI-plattformar som tjänst" Säger Christian Gustavsson,
CVO på CGit. Vi bygger vår plattform på exakt samma beprövade teknik
som vi gjort hos våra kunder. Vi har sett fantastiska resultat och
kunderna är mycket nöjda"

CGit's VD, Mattias Bergkivst menar det här ligger helt i linje med
planerad utveckling av bolaget och vi fortsätter att bygga nästa
generations IT-infrastruktur. CGit välkomnar företag och
institutioner av alla storlekar att ta kontakt för en närmare
presentation av hur företaget och deras samarbetspartners kan bistå i
utvecklingen av AI och Deep Learning.

2018-05-28 CGit gör affär kring nästa generations datacenter. En ny
kund till CGit investerar i ny IT-infrastruktur för att säkerställa
ökade krav från verksamheten. Kunden som är en betydande aktör på
Telekommarknaden stärker upp sin befintliga miljö kring datacenter
baserad på teknik från Nutanix. Värde 1,1 MSEK

2018-07-06 CGit gör affär kring nästa generations datacenter.
Befintlig kund till CGit investerar i ny IT-infrastruktur för att öka
tillgängligheten och säkerställa ökade krav från verksamheten. Kunden
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.