Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Chemometec A/S: God start på regnskabsåret med betydelig fremgang i både omsætning og resultat

MEDDELELSE NR. 176
 

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2019/20 (1. juli - 30. september 2019)

ChemoMetec har haft en god start på regnskabsåret 2019/20 og opnåede i 1.
kvartal en omsætning på DKK 48,8 mio., svarende til en vækst på 44% i
forhold til samme periode sidste år. Stigningen i omsætningen skal ses på
baggrund af en betydelig fremgang på alle geografiske markeder og inden for
alle forretningsområder.

Resultat af primær drift, EBITDA, blev på DKK 21,0 mio. i kvartalet
svarende til en stigning på 68%, mens EBITDA-marginen blev på 43%.

Det nye analyseinstrument, NucleoCounter NC-202, blev frigivet til salg i
september 2019.

Hovedpunkter

* Omsætningen blev i 1. kvartal 2019/20 på DKK 48,8 mio. svarende til
en stigning på 44% i forhold til samme periode sidste år.
* Der var væsentlig fremgang på alle geografiske markeder og inden for
alle forretningsområder.
* Omsætningen af analyseinstrumenter steg i 1. kvartal med 63%, mens
omsætningen af forbrugsvarer steg med 20%.
* ChemoMetec har i 1. kvartal solgt serviceaftaler svarende til en
omsætning på DKK 2,3 mio., hvoraf hovedparten af omsætningen først
indregnes senere og i takt med den faktiske levering af servicen.
Salget af serviceaftaler er primært relateret til det amerikanske
marked.  
* Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life
Science Research, Cellebaseret immunterapi samt Farmaceutisk proces-
og kvalitetskontrol, steg i 1. kvartal med 48% og udgør 87% af den
samlede omsætning.
* Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal 2019/20 til DKK
21,0 mio. fra DKK 12,5 mio. i samme periode året før, svarende til en
stigning på 68%. EBITDA-marginen blev på 43%.
* Det nye analyseinstrument, NucleoCounter NC-202, blev frigivet til
salg i september 2019.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i 1. kvartal 2019/20 steg med 44% i forhold til samme kvartal
året før, idet omsætningen steg fra DKK 33,9 mio. til DKK 48,8 mio. Der har
været fremgang på alle geografiske markeder og inden for samtlige
forretningsområder.

På ChemoMetecs største geografiske marked, USA/Canada, steg omsætningen med
30% fra DKK 19,1 mio. til DKK 24,8 mio. På det europæiske marked, inkl.
Danmark, steg omsætningen med 54% fra DKK 10,3 mio. til DKK 15,9 mio. I
resten af verden (øvrige lande) steg omsætningen med 80% fra DKK 4,5 mio.
til DKK 8,1 mio. Øvrige lande dækker blandt andet over Kina og Japan, hvor
der særligt på det kinesiske markedet har været en markant fremgang i
kvartalet.

Omsætningsvæksten inden for det vigtige forretningsområde Life Science
Research, Cellebaseret immunterapi samt Farmaceutisk proces- og
kvalitetskontrol (LCF) blev på 48% i 1. kvartal. Inden for LCF er det
fortsat salg inden for cellebaseret immunterapi, som driver væksten.
Forretningsområdet LCF udgør 87% af den samlede omsætning, sædanalyse udgør
9%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgør under 4%.

Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 63% til DKK 26,2 mio. svarende
til 54% af den samlede omsætning. Der blev i 1. kvartal solgt 183
analyseinstrumenter mod 142 i samme periode sidste år. Omsætningen af
forbrugsvarer, som omfatter engangskassetter, slides, reagenser og testkits
m.m., steg med 20% til DKK 19,6 mio. og udgør 40% af omsætningen.

Som omtalt i den seneste årsrapport lancerede ChemoMetec i maj 2019 et nyt
tillægsprodukt i form af en serviceaftale til selskabets mest solgte
instrument, NC-200. Siden lanceringen har ChemoMetec omsat for DKK 3,3 mio.
serviceaftaler, og heraf er der i 1. kvartal omsat for DKK 2,3 mio.
Hovedparten af serviceaftalerne er indgået med amerikanske kunder.
Omsætningen fra salget af serviceaftalerne indregnes i takt med leveringen
af serviceydelsen. Der er i 1. kvartal leveret og indregnet en omsætning på
DKK 0,7 mio. vedrørende serviceaftalerne.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 1. kvartal
2019/20 fremgår af nedenstående oversigt:

          Q1 2019/20    Q1 2018/19
 Mio. DKK  Danmark  Europa  USA/
Canada  Øvrige  I alt    I alt
 Instrumenter 0,6 7,3 13,4 4,9 26,2   16,1
 Forbrugsvarer 1,1 5,5 10,0 3,0 19,6   16,3
Service - - 0,7 - 0,7   -
 Andet 0,2 1,2 0,7 0,2 2,3   1,5
 I alt 1,9 14,0 24,8 8,1 48,8   33,9

Resultat af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal 2019/20 med 68% til DKK
21,0 mio. fra DKK 12,5 mio. EBITDA-marginen blev på 43% mod 37% i samme
periode i sidste år.

Stigningen i resultat af primær drift kan i al væsentlighed tilskrives en
højere omsætning og højere salgspriser i forhold til samme periode sidste
år samt en stram styring af omkostningerne. Der er dog løbende anvendt
mange ressourcer på udbygningen af salgs- og supportorganisationen, og
denne udbygning vil fortsætte i den resterende del af regnskabsåret.

NucleoCounter NC-202

Efter omkring tre års udviklingsarbejde blev det nye analyseinstrument
NucleoCounter NC-202 frigivet til salg i september 2019. Produktet, der er
en videreudvikling af det mest sælgende analyseinstrument, NC-200, er
baseret på Xcyto-teknologi og Xcyto-software.

NC-202 benytter samme engangskassetter som NC-200, og overordnet set er
begge celletælle-koncepter identiske. NC-202 byder dog på en række
forbedringer i forhold til NC-200. Først og fremmest er analysetiden
reduceret betragteligt fra ca. 45 sekunder til ca. 30 sekunder, hvilket
resulterer i såvel en bedre kundeoplevelse som en betydelig forøgelse af
analysekapaciteten.

Selve målingen er også blevet forbedret i forhold til NC-200.
Standardalgoritmerne er blevet mere robuste og kan tælle flere forskellige
typer celler uden behov for specialtilpasninger. Også dette forbedrer
kundeoplevelsen, ligesom behovet for support reduceres.

Der er ligeledes sket forbedringer af præcisionen i målingen, og prøver med
højere cellekoncentration kan nu tælles, uden at prøven først skal
fortyndes.

Som noget helt unikt kan den nye NC-202 kvantificere mængden af såkaldt
celledebris. Informationer om celledebris kan anvendes på forskellig vis.
Blandt andet kan mængden af debris sige noget om cellernes
helbredsstilstand, men det kan også give nyttige informationer om, hvorvidt
en cellekultur er inficeret ? fx med en fremmed gærstamme.

Markedsføringen af NC-202 vil gradvist blive intensiveret frem mod
slutningen af 2019, og de første salg af NC-202 forventes at ske inden for
relativt kort tid.

Også efter lanceringen af NC-202 forventes NC-200 stadig at blive
markedsført og solgt i en årrække, både af hensyn til eksisterende kunder,
men også for at kunne tilbyde nye kunder et billigere alternativ til
NC-202.

Produktudvikling

Xcyto 5 og 10
Som omtalt i årsrapporten for 2018/19 arbejdes der i øjeblikket med at
udvikle og implementere to større produktforbedringer af Xcyto 5 og 10. Den
ene produktforbedring omhandler en standardisering af instrumenterne,
således at instrumenterne opfører sig ensartet med hensyn til analyse
set-up, analysetid og analyseresultater. Den anden produktforbedring
omhandler en simplificering af arbejdsgangen i forbindelse med håndteringen
af det, der inden for fluorescence-analyse kaldes spektral unmixing.

Den ene produktforbedring, som omhandler standardiseringen af
instrumenterne, er færdigudviklet og implementeret i Xcyto 5. I perioden
frem mod 2020 arbejdes der nu med at udvikle en række veldefinerede
celleanalyser, som skal indgå i en samlet analysepakke til Xcyto 5. Det er
planen at markedsføre den nye version af Xcyto 5 som en moderne afløser til
NC-3000, der har været på markedet i næsten ti år.

Den anden produktforbedring, omhandlende spektral unmixing, forventes at
være implementeret i Xcyto 5 inden regnskabsårets afslutning.

NC-202
I 1. kvartal 2019/20 er der arbejdet på at gøre klar til salgsfrigivelsen
af NC-202 i september 2019. Selvom produktet er frigivet til salg, er det
planen, at udviklingsarbejdet forsætter. Det forventes således, at flere
applikationer vil blive udviklet og frigivet til salg inden for de næste 12
måneder. Derefter vil videreudviklingen af software fortsætte, så det i
størst muligt omfang bliver muligt at opfylde markedsbehov og kundeønsker ?
og dermed opnå det det bedst mulige salgspotentiale for NC-202.

NC-202 henvender sig såvel til allerede eksisterende kunder som til helt
nye kunder.

XcytoMatic
Der er i kvartalet anvendt en del ressourcer på udviklingen af ChemoMetecs
kommende højkadence celletæller, XcytoMatic. Produktet, der er baseret på
Xcyto-teknologi, skal supplere den nuværende produktpalet og er rettet mod
celletællingsmarkedet primært inden for farmaceutisk procesudvikling og
produktion.

Instrumentet vil være udstyret med en genbrugs-flowkuvette, og
forbrugsvarerne til instrumentet vil være engangsprøverør og reagenser.

Produktudviklingen er i prototypefasen, og selve produktet forventes
frigivet til salg medio 2020.

IPR og licensaftaler
ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager
mod selskabets patenter.  

ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 17 patentfamilier,
hvoraf der er udtaget 50 patenter i udvalgte lande, herunder 13 i USA.

Forventningerne til 2019/20

ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2019/20, som senest
blev opjusteret den 21. oktober 2019. Omsætningen forventes i 2019/20 at
ligge i intervallet DKK 200-209 mio., mens driftsresultatet (EBITDA)
forventes at ligge i intervallet DKK 67-73 mio.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til
celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs
analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet
farmaceutisk industri, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens
førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis og Novo
Nordisk.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.
Se også www.chemometec.com.

Vedhæftet fil

* Meddelelse 176 - Periodemeddelelse 1 kvt 2019-20

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.