Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

Cherry: Cherry förvärvar majoriteten av utestående aktier i Game Lounge

Cherry AB (publ) - STO: CHER-B.ST - har beslutat att utnyttja sin
option att förvärva upp till 100 procent av aktierna i det ledande
affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Värdet på köpeskillingen av
ytterligare 44 procent av aktierna kommer baseras på en multipel på
4,5 gånger 2017 års resultat avseende affiliateverksamheten
respektive 6 gånger 2017 års resultat avseende white
label-verksamheten. Förvärvet avses att finansieras genom en
kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Cherry AB.

Cherry AB:s helägda dotterbolag Cherry Malta Ltd förvärvade 51 procent
av aktierna i Game Lounge Ltd i januari 2015. Under sin tid som en
del av Cherry-koncernen har Game Lounge haft en stark och stabil
utveckling och Cherry har nu valt att förvärva 44 procent av antalet
utestående aktier. Efter förvärvet kommer Cherry Malta Ltd att inneha
en total andel om 95 procent av aktierna i Game Lounge Ltd.
Resterande andel kommer att ägas av grundarna till Game Lounge, vilka
också kommer att kvarstå som bolagets försäljningschef respektive VD.

Köpeskillingen för 44 procent av aktierna i Game Lounge Ltd
finansieras till lika delar genom kontanter respektive nyemitterade
aktier i Cherry AB. Köpeskillingen är baserad på en multipel på 4,5
gånger 2017 års resultat avseende affiliateverksamheten respektive 6
gånger 2017 års resultat avseende white label-verksamheten.
Kontantandelen ska erläggas senast den 30 april 2018 och nyemissionen
behöver godkännas av Cherry AB:s ordinarie bolagsstämma i maj 2018,
varefter transaktionen kan slutföras.

"Game Lounge har en stark position i en växande marknad. Under tredje
kvartalet 2017 fortsatte Game Lounges intäkter att öka och uppgick
till 45 Mkr, en ökning om 180 procent jämfört med motsvarande kvartal
2016. EBITDA-marginalen uppgick till 75 procent (37). Det finns en
fantastisk skalbarhet i affärsmodellen, bolagets spjutspetskompetens
inom sökordsoptimering (SEO) och affiliation har satt standarden inom
spelbranschen och vi ser stora möjligheter att expandera till andra
branscher. Ett exempel är förvärvet av lånereferenssajten Lainat.fi
som Game Lounge köpte i november", säger Anders Holmgren, VD för
Cherry AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970,
anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den 22 december 2017, klockan 08:30 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med
en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och
utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag
bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade
affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing,
Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att
växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag.
Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900
aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/cherry-forvarvar-majoriteten-av-utest...
http://mb.cision.com/Main/6923/2420877/771046.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.